L’Ajuntament de Barcelona i PIMEC acosten les pimes a la contractació pública

L’acord entre consistori i patronal ha propiciat 206 actuacions formatives, ha posat en marxa l’atenció telefònica a persones autònomes, ha atès més de 200 consultes dins el programa Servei Barcelona Compra, etc. PIMEC vol que les pimes tinguin un major pes en la contractació pública que el que tenen en l’actualitat, sent el principal motor d’aquesta.

Barcelona, 29 de novembre de 2019. L’Ajuntament de Barcelona i PIMEC han organitzat avui una jornada sobre contractació pública, per donar a conèixer les polítiques i iniciatives impulsades pel consistori i la patronal en aquesta matèria, amb l’objectiu de fomentar la participació de la pime en les licitacions públiques. Aquesta iniciativa és fruit del conveni signat l’any passat entre l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i PIMEC. A la jornada s’ha anunciat que la segona Fira de Contractació Pública serà el maig de 2020.

Durant l’acte, celebrat a l’auditori de l’Edifici MediaTIC, la regidora de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda del consistori, Montserrat Ballarin, ha dit que l’Ajuntament de Barcelona segueix impulsant polítiques i iniciatives en matèria de contractació pública, ja que “suposa un 20% del PIB a tot l’Estat i és una eina molt important a l’hora d’incidir en l’economia”. “Introduïm mesures legislatives per facilitar la participació de les pimes en aquests processos perquè, tot i representar el 99% del teixit empresarial i el 70% de l’ocupació, només accedeixen al 27% dels contractes públics”, ha afegit.

En la seva intervenció, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha defensat que les pimes han de tenir el mateix pes en la contractació pública que el que tenen en l’economia, sent el principal motor d’aquesta: “Conformen més de 65% del PIB i suposen el 99,8% del teixit empresarial, per això el seu paper és clau en l’àmbit de la contractació més important d’un país amb la capacitat de compra més potent”. En aquest sentit, ha apostat per millorar la col·laboració publico-privada i per “fer contractació per lots” amb l’objectiu que es deixi d’excloure les pimes. D’altra banda, ha recordat que PIMEC va tenir un paper clau a l’hora introduir a la llei de contractes del sector públic mesures imprescindibles com les de lluita contra la morositat empresarial, entre altres.

A continuació, s’ha fet una presentació dels resultats del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i PIMEC per part del gerent de Pressupostos i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Ayala, i del gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC, Àngel Hermosilla.

  • L’acord entre consistori i patronal ha propiciat 206 actuacions formatives, ha posat en marxa l’atenció telefònica a autònoms, ha atès més de 200 consultes via telefònica dins el programa Servei Barcelona Compra, etc.
     
  • En termes de transparència, han destacat que la I Fira de Contractació Pública va ser un èxit amb més de 350 empreses i 600 professionals, i amb la presentació de 79 futurs contractes per més de 545 milions a licitar el 2019 i el 2020.
     
  • Com més petits són els blocs de contractació pública, més participació de la pime existeix. Espanya té una de les mitjanes més elevades de la UE quan a valor dels contractes públics: més del doble que França o Irlanda i un 32% més que la mitjana comunitària.
     
  • PIMEC ha atès aquest any 260 consultes de pimes sobre contractació pública. Sobre aquesta temàtica, també ha fet divulgació d’informació a través de butlletins electrònics i jornades. A més, ha definit un paquet d’ajuts per a pimes en relació amb la certificació digital i la inscripció al RELI. La patronal destaca que un 39% de les pimes que fan consultes, han manifestat la seva intenció d’intensificar la participació en la compra pública.

Més endavant s’ha parlat de les eines que l’Ajuntament fa servir per a la compra pública, tal com el Portal de Licitació Electrònica i la 2a Fira de Contractació Pública. En relació amb això, el director de la DCCA, Ajuntament de Barcelona, Miquel Benito, i el tècnic César Sánchez, han anunciat un nou portal electrònic el 2020 i han explicat com “les pimes poden presentar les ofertes de forma ràpida i segura, fent els processos de licitació més senzills”, tot fomentant la col·laboració publico-privada.

Tot seguit, el director del Departament de Tecnologia i Innovació de PIMEC, Andreu Bru, i l’advocada del Departament Jurídic de la patronal, Raquel Álvarez, han explicat tot el que fa PIMEC per acostar les pimes a la compra pública. Entre altres qüestions, PIMEC ajuda les pimes amb les inscripcions als registres de licitadors, sobretot el RELI, ja que moltes empreses no disposen ni de temps ni de personal per tramitar-les, i informa sobre els   diferents procediments que la llei estableix com a requisits. “També gestionem certificats digitals i ajudem les pimes amb la facturació electrònica”, ha afegit Andreu Bru abans d’exposar el circuit de la factura electrònica en l’àmbit de la contractació pública i d’explicar amb detall aquests serveis de la patronal, adaptats a les necessitats de les micro, petites i mitjanes empreses i de les persones autònomes.

Finalment, s’ha celebrat una taula rodona sobre noves tendències i experiències empresarials en compra pública, on s’han tractat qüestions en relació amb la igualtat, el temps, i la innovació tecnològica i social per a una contractació més sostenible. Aquest debat, moderat pel director d’Estudis i Polítiques Sectorials de PIMEC, Moisès Bonal, ha comptat amb les participacions de Tomàs Gea de l’oficina i-lab de l'Ajuntament de Barcelona, Begoña Planas del servei d’assessorament en clàusules socials de Barcelona Activa, Laura de Caralt del departament de transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona, Natividad Pintado, directora general de SERSA i Idonia-Natur, i Javier Bespín, director general de GPO Group.

Documents descarregables: