L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +1,16% respecte al maig de 2015

Barcelona, 14 de juny de 2016. Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

Autònoms PIMEC fa una valoració positiva de les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal, ates que l’evolució és a l’alça i, per tant, hi ha nova creació de negocis.

El creixement es dóna a totes les demarcacions, excepte a Lleida. Autònoms PIMEC ho explica perquè la majoria d’altes es donen en el sector serveis per l’entrada de la temporada d’estiu i la seva implicació en serveis vinculats a una major afluència turística. En els darrers tres mesos, les altes s’han produït amb semblant proporció en els sectors de l’agricultura, construcció i serveis.

Davant les dades de baixes dels darrers mesos, Autònoms PIMEC insisteix que és urgent crear unes condicions per a l’autònom en els àmbits de finançament, fiscalitat i terminis de pagament, que generin seguretat jurídica a l’autònom i continuïtat en els negocis iniciats en els darrers cinc anys.

 

 

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d'afiliats

546.522

389.656

62.225

39.728

54.913

3.199.553

Variació interanual (%)

1,16%

1,33%

1,56%

-0,36%

0,56%

0,78%

Variació interanual (nombre)

6.243

5.129

955

-145

304

24.779

Variació intermensual (%)

0,35%

0,30%

0,81%

-0,03%

0,49%

0,34%

Variació intermensual (nombre)

1.923

1.166

500

-12

269

10.828

Altes respecte el mes anterior

10.829

7.635

1.540

483

1.171

64.701

Baixes respecte el mes anterior

8.906

6.469

1.040

495

902

53.873

 

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.