L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +1,09% respecte al setembre de 2015

Barcelona, 13 d’octubre de 2016. Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

·          Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA, malgrat que aquest augment està patint una desacceleració important en els darrers mesos, comparat amb exercicis anteriors, i que els majors augments s’estan produint en el sector serveis després d’una temporada turística molt positiva.  

·          Així mateix, Autònoms PIMEC valora positivament i destaca que les dades a Catalunya són superiors a les mitjanes de l’estat, per tant, s’entén que la dinàmica econòmica i emprenedora a Catalunya té uns nivells superiors a la resta de l’estat.

·          Això no obstant, creu que la manca d’una legislació específica de mesures pel col·lectiu o, si més no, la falta d’adaptació de la normativa actual a la realitat de la majoria dels autònoms o micro empresaris, suposa greus dificultats per aquests, en àmbits com el finançament, fiscalitat, cobraments, etc.

·          Per tant, Autònoms PIMEC creu urgent la posada en marxa de les diferents accions anunciades pel govern, per tal de garantir la consolidació, competitivitat i continuïtat dels projectes endegats pels autònoms. Aquestes mesures podrien ajudar a donar una major estabilitat, reduint així l’elevat nombre de baixes.

 

 

 

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d'afiliats

543.957

387.328

62.369

39.540

54.720

3.187.990

Variació interanual (%)

1,09%

1,13%

2,49%

-0,42%

0,28%

0,77%

Variació interanual (nombre)

5.845

4.345

1.513

-167

154

24.378

Variació intermensual (%)

0,18%

0,47%

-0,66%

-0,33%

-0,49%

0,05%

Variació intermensual (nombre)

1.004

1.820

-415

-131

-270

1.735

Altes respecte el mes anterior

10.434

7.957

1.110

474

893

60.863

Baixes respecte el mes anterior

9.430

6.137

1.525

605

1.163

59.128

 
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.