L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +0,50% respecte a l’octubre de 2016

Autònoms PIMEC convida a fugir d’alarmismes i reclama objectivitat en la valoració de les xifres

Barcelona, 20 de novembre de 2017. Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

·          Autònoms PIMEC valora positivament el creixement interanual en l’evolució de l’afiliació neta al RETA produït a l’octubre, malgrat la lleu reducció intermensual (-0,23% a Catalunya i un -0,16% a Espanya).

·          A l’octubre ha disminuït el nombre d’afiliats al RETA a totes les províncies catalanes, tret de Barcelona, que ha crescut un 0,16%. Els descensos més importants es produeixen a Girona, amb un 1,71% i Tarragona, amb un 1,21%, coincidint amb la fi de la temporada d’estiu.

·          Autònoms PIMEC constata que es produeix un repunt en les baixes en el RETA, encara que les xifres interanuals es mantenen positives (+0,50%, 2.704 professionals). Aquestes dades han estat afectades d’una banda per l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia, i de l’altra pels dubtes relatius a l’entrada en vigor de les modificacions normatives en matèria d’autònoms i la seva concreció pràctica. En aquest sentit, i ateses algunes valoracions que s’han fet darrerament, Autònoms PIMEC convida a fugir d’alarmismes i reclama objectivitat en la valoració de les xifres.

 

 

 

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d'afiliats

547.999

392.469

62.216

39.329

53.985

3.213.526

Variació interanual (%)

0,50%

0,77%

0,60%

-0,49%

-0,86%

0,59%

Variació interanual (nombre)

2.704

2.997

369

-194

-468

18.715

Variació intermensual (%)

-0,23%

0,16%

-1,71%

-0,33%

-1,21%

-0,16%

Variació intermensual (nombre)

-1.259

617

-1.084

-130

-662

-5.288

Altes respecte el mes anterior

11.156

8.463

1.215

491

987

67.414

Baixes respecte el mes anterior

12.415

7.846

2.299

621

1.649

72.702

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.