L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +0,35% respecte al gener de 2018

Barcelona, 19 de febrer de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament el creixement en l’evolució de l’afiliació neta al RETA produït al gener, així com el manteniment del ritme alcista des de fa més de tres anys, i que fa que el dels professionals autònoms sigui en aquests moments un dels àmbits més dinàmics de la economia catalana i espanyola.
     
  • Per províncies, Lleida i Tarragona observen descensos en relació a l’any anterior, que contrasten amb importants creixements a Barcelona, i pràcticament, el manteniment del nombre d’autònoms a Girona.
     
  • Autònoms PIMEC reclama, novament, la creació del Consell Català de l’Autònom, previst en el decret 18/2010, per dotar a Catalunya d’un espai de participació i diàleg social amb plena operativitat amb la voluntat de donar resposta a les inquietuds i necessitats específiques d’aquest col·lectiu, un dels més dinàmics de l’actual mercat de treball.
Documents descarregables: