L’activació del Consell del Treball Autònom és la clau per endegar urgentment una veritable política per als autònoms

Autònoms PIMEC valora positivament però amb cautela les dades sobre treball autònom del mes de juny

Barcelona, 19 d’agost de 2019. Segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, basades en la Tresoreria General de la Seguretat Social, el nombre d’afiliats per compte propi va experimentar a Catalunya un creixement d’un 0,7% el passat mes de juny respecte del març, cosa que significa un augment de 4.110 persones. Amb un global de 556.048 afiliats, això significa que el treball autònom representa el 15,9% del total de l’afiliació catalana, percentatge inferior al 17% que suposa en el conjunt estatal.

El col·lectiu dels autònoms persones físiques, el més important dins del treball autònom (60% del total), va registrar el juny un increment d’un 1,1% en relació al març, amb 3.492 persones més. Malgrat l’anterior, des del punt de vista anual s’observa una evolució descendent del treball autònom si es compara amb la marxa del mes de juny del 2018. Concretament, els afiliats per compte propi van caure un 0,3% en relació a fa un any, destacant el retrocés del col·lectiu de socis de societats, amb una davallada d’un 7,9%. Val a dir que el grup dels autònoms persones físiques va experimentar un augment d’un 0,7%, taxa que, no obstant això, fou més moderada que la de mesos enrere. Tot això contrasta amb l’evolució positiva que continuà palesant el nombre d’afiliats per compte d’altri, que cresqué un 2,8%, ritme de creixement, tanmateix, també més reduït que el de mesos anteriors.

Segons el President d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, “aquestes dades semblen dibuixar un procés de moderació en la marxa del treball autònom a Catalunya que obliguen a realitzar polítiques actives”, atès el context intern i internacional que es perfila en el segon trimestre d’enguany, caracteritzat per una pèrdua de dinamisme de l’economia i per grans incerteses en diversos fronts (govern estatal, economia comunitària, comerç internacional, Brexit, …). Enfront d’això, Miquel Camps demana “l’activació del Consell del Treball Autònom de Catalunya, constituït a finals del passat mes de juliol, per tal que dissenyi urgentment una veritable política pública d’impuls i suport per als autònoms que arribi a temps per a respondre a la realitat actual del sector”.

Documents descarregables: