Josep Ginesta: “Les dades d’atur registrat expressen contenció i alentiment, però exigim als Ministeris una millora qualitativa de les dades”

El secretari general de PIMEC assenyala que el Black Friday no ha tingut incidència en el mercat de treball i augura un comportament al Nadal amb bones dades de consum, però increment dels costos i, per tant, disminució de marges

PIMEC estima que hi ha 25.000 persones amb contracte fix discontinu que no estan treballant i que no es contemplen en les dades d’atur registrat

Barcelona, 2 de desembre del 2022. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha assenyalat avui que les dades d’atur registrat del mes de novembres expressen “contenció i alentiment, malgrat que el mercat de treball a Catalunya continua resistint a l’actual situació d’incertesa”.

PIMEC exigeix als Ministeris de Treball i Economia Social i d’ Inclusió, Seguretat Social i Migracions, una millora qualitativa de les dades, per tal de disposar de suficient informació pel que fa a aquelles persones que estan aturades, malgrat que tinguin un contracte de treball que en realitat és només una expectativa. El secretari general demana “posar llum a les dades dels períodes d’inactivitat d’aquestes persones per tal de poder comparar de forma homogènia i perspectiva temporal, l’evolució del mercat de treball i, sobretot, per poder prendre les millors decisions pel que fa a les polítiques d’ocupació”.

En aquest sentit, Ginesta ha explicat que el pitjor comportament de l’atur a Catalunya respecte al conjunt de l’Estat, “pot venir donat perquè és possible que altres comunitats autònomes com Madrid, Andalusia o València puguin haver aplicat aquest mes un cert canvi de criteri en la comptabilització de fixos discontinus que posteriorment trameten al Ministeri, tal com imaginem que va fer Catalunya el mes passat”.

El secretari general també s’ha referit a la campanya del Black Friday d’aquest mes de novembre, tot assenyalat que “no ha tingut incidència en el mercat de treball, tenint en compte que sectors com el comerç, el transport o la logística s’han mantingut estables”. En relació al Nadal, ha apuntat que “el consum no s’està atenuant de manera important tot i la tensió inflacionària”, però ha alertat “l’increment de costos per a les empreses comportarà un menor marge o pèrdues, malgrat que les dades dels ingressos es preveu que siguin millors a les d’anys anteriors”.

Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: L’atur a Catalunya s’ha situat en 348.982 persones registrades, 986 persones més respecte al mes anterior (+0,28%). Aquesta dada marca una tendència similar per al mateix mes abans de la pandèmia, el novembre és un mes en què habitualment augmentava lleument l’atur. Amb tot, amb les dades d’aquest mes es constata que s’ha reduït la bossa de persones aturades generada a partir de febrer de 2020. A continuació, ha establert una comparativa en relació amb l’any anterior. “L’atur es redueix un 5,64%, sent aquest el dinovè mes en què l’atur disminueix respecte a l’any anterior, tot i que a un ritme més lent que abans de l’estiu”.

En comparació amb el conjunt de l’Estat, ha indicat que a Catalunya s’ha produït un augment envers una reducció intermensual i una menor reducció interanual, tot incidint en el fet que això “es pot donar perquè algunes comunitats autònomes han fet el canvi de criteri en la comptabilització de fixos discontinus aquest mes”. A continuació, ha explicat que s’han formalitzat 219.901 contractes laborals, el 43,4% indefinits amb un total de 95.412, i 124.489 contractes temporals, xifra que suposa el 56,6%.

Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les dades de l’atur segons la perspectiva de gènere, tot constatant un increment més intens en el cas dels homes, amb 653 persones més, que en les dones, que augmenten en 333 persones. Tanmateix, destaca que en còmput total, la proporció de dones en situació d’atur continua sent més elevada que en els homes. En el cas de les persones joves, ha indicat que disminueix intermensualment en 279 persones (-1,3%), canviant així la tendència a l’alça dels darrers mesos, malgrat interanualment el col·lectiu de persones joves evoluciona pitjor que el conjunt de la població, amb un increment de l’1,4%.

En relació amb la permanència a l’atur, ha dit que 306.715 aturats del mes d’octubre encara ho són al novembre, la qual cosa suposa que el 88,1% es manté aturat. Cal destacar que hi ha hagut 42.267 entrades i 41.281 sortides, de les quals 24.429 han estat per col·locació, que representa el 59,2% de les sortides i suposen 1.993 persones menys en termes absoluts respecte a l’octubre, i situant  la taxa de sortida per col·locació en el 7%. D’altra banda, ha explicat que “l’atur de llarga durada afecta el 42,63% de les persones aturades, dada paradoxal si tenim en compte la demanda no coberta del mercat de treball, amb el que s’evidencia novament la necessitat de vincular les polítiques passives amb les actives, per facilitar la inserció labora de les persones que es troben en situació d’atur”. En darrer lloc, ha constatat l’increment de la taxa de de sortida per col·locació conforme s’incrementa el nivell formatiu de les persones, situant novament la formació com instrument clar per a l’ocupabilitat”.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.