José Enrique Vázquez, nou president de la Comissió d’Energia de PIMEC

Entre els seus objectius es troba el d’increment les actuacions per part de les institucions públiques a l’hora de facilitar al màxim i de manera específica per a les pimes la transició energètica

Substitueix Joan Vila, a qui agraeix la seva tasca -caracteritzada pel seu lideratge, compromís i visió estratègica- i assegura que el considera un referent

 

Barcelona, 12 de desembre de 2023. El Comitè Executiu de PIMEC ha aprovat el nomenament de José Enrique Vázquez com a nou president de la Comissió d’Energia de la patronal, en substitució de Joan Vila, qui deixa el càrrec amb motiu de la seva jubilació. Sobre el president sortint, Vázquez ha agraït el seu “extraordinari treball que ha desenvolupat en benefici de les pimes” i ha afegit que el considera “un referent” pel seu lideratge i compromís, així com la seva visió estratègica que ha estat clau per a les pimes a l’hora d’encaminar-les cap a un futur energètic més sostenible.

Objectius i reptes

Amb motiu del seu nomenament, ha fet una valoració de l’actual situació energètica a Catalunya, tot destacant que la crisi climàtica que vivim ha accelerat la transició energètica a fonts d'energia sostenibles i renovables: “Aquesta transició és difícil per a moltes pimes, ja que els canvis necessaris, que són imprescindibles per mantenir la seva competitivitat, són en molts casos difícilment assumibles”.

Per això, ha assegurat que entre els seus objectius al capdavant de la Comissió d’Energia de PIMEC està el d’incrementar les actuacions de totes les institucions públiques per “facilitar al màxim i de manera específica per a les pimes aquesta transició energètica”, amb mesures com diagnosis i auditories energètiques, l’increment de l'eficiència energètica i la digitalització de la producció, l'autoconsum compartit, cercar alternatives a l'ús d'energia tèrmica d'origen fòssil i facilitar una mobilitat de persones i de mercaderies més eficient i sostenible. En aquest sentit, ha defensat els drets de les micro, petites i mitjanes empreses davant de tots els participants del sector energètic i ambiental, “els quals no faciliten algunes d'aquestes actuacions”.

El nou president de la comissió d’Energia de PIMEC també treballarà per donar passes endavant en l’acceleració de la implantació de totes les energies renovables, optimitzar i cobrir les necessitats de transport i distribució d'energia, gas i electricitat i plantejar nous models de gestió basats en un increment de la generació distribuïda, xarxes de distribució tancades i comunitats solars i energètiques. En tots aquests àmbits d’actuació, creu que “és urgent potenciar la comunicació i la participació de les pimes amb tots els agents energètics, socials i ambientals implicats”.

Trajectòria acadèmica i professional

Vázquez és empresari, promotor d'associacions energètiques i socials,  i divulgador qualificat del sector de l'eficiència i la gestió energètica.

Llicenciat en biologia per la UB i diplomat en gestió energètica i ambiental, amb un màster en enginyeria energètica i ambiental per la UPC, compta amb una visió transversal del sector. També té una dilatada experiència en projectes energètics i ambientals, ja que des de fa 40 anys ha participat en els principals projectes energètics del país.

Ha estat fundador i expresident de l'Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Ambientals (ACECMA), exvicepresident de la Federació d'Associacions Ambientals i és l’actual president del Grup de Gestors Energètics de Catalunya. En l’àmbit empresarial és fundador i director d'EnerGroc, tasca que compagina amb la seva activitat acadèmica a la UB, UPC, IQS com a professor de cursos i màsters de l'àmbit energètic.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.