Les grans elèctriques obtenen un benefici sobre vendes del 16,4%, fet que demostra que el preu de l’electricitat podria baixar

PIMEC reitera que el mercat elèctric espanyol requereix una reforma en profunditat en què prevalgui la competència entre operadors i la qualitat de regulació/control per tal que els preus de l’electricitat deixin de ser un fre a la competitivitat de les pimes

Barcelona, 14 de novembre de 2016. L’Observatori de la pimec presenta l’estudi “Resultats econòmics i financers del sector elèctric espanyol”, que compara el nivell de beneficis que generen les cinc empreses que dominen el mercat de l’electricitat i que s’agrupen en l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA).

La patronal ha centrat la seva atenció en aquesta matèria perquè el sector elèctric és estratègic per a qualsevol economia, atesa la incidència dels preus de l’electricitat sobre les famílies i sobre el sistema productiu. En particular, en el cas espanyol, les pimes suporten uns preus d’electricitat dels més alts d’Europa, tal com PIMEC ve denunciant repetidament.

Les principals conclusions de l’informe són:

·        Al 2008 i als anys següents, malgrat que el consum comença a caure de manera important, la xifra de negocis de les empreses d’UNESA a Espanya fa un salt per instal·lar-se de manera força estable, fins al 2015, en unes xifres que oscil·len entre els 20.500 i els 22.600 milions d’euros anuals.

·        Els resultats corresponents al 2015 mostren un EBITDA conjunt de 8.181 milions d’euros (37,9% sobre la xifra de negoci). L’EBIT (sense amortitzacions) va ser de 4.506 milions (20,9%), el Benefici abans d’impostos de 3.541 milions (16,4%) i el Benefici net, de 2.837 milions (13,2%).

·        La ràtio EBITDA/Fons Propis mostra altes fluctuacions al llarg dels darrers 20 anys, i en els darrers cinc anys s’estabilitza relativament per  situar-se en una banda d’entre el 25 i el 35%.

·        Comparat amb les empreses que cotitzen a Borsa, la ràtio Benefici Net sobre Vendes de les cinc grans elèctriques al 2015 va ser del doble, i al 2014, del triple.

·        Comparant els resultats de les cinc elèctriques amb els de les pimes catalanes en un període llarg (2003-2014), s’observa que existeix una gran distància: el Benefici Net sobre Vendes de les primeres és del 16,8% de mitjana, enfront del 2,4% a les pimes. És a dir, gairebé 7 vegades superior.

·        És cert que la distància entre les elèctriques i les pimes catalanes s’ha reduït en els darrers anys; no obstant això, el Benefici Net sobre Vendes del període 2011-2014 va ser del 14,6% per a les primeres i de l’1,2% per a les segones. 

·        Altres ràtios comparades de resultats operatius abans i després d’amortitzacions corresponents a 2014 posen en relleu que les elèctriques els tenen entre 3 i 6 vegades millors que les pimes catalanes.

A la llum d’aquestes dades, PIMEC reitera que el mercat elèctric espanyol requereix una reforma en profunditat en què prevalgui la competència entre operadors i la qualitat de regulació/control, per tal d’apropar les rendibilitats de les elèctriques (i els preus de l’electricitat) al mercat. És a dir, les grans empreses elèctriques tenen marge per reduir el preu de l’electricitat i facilitar la competitivitat empresarial, especialment en el cas de les pimes, que suporten uns preus de l’electricitat dels més alts d’Europa. 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.