Els EROs augmenten un 37,9% a Catalunya

PIMEC urgeix l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per impulsar les polítiques industrials fixades a través del Pacte Nacional per la Indústria a nivell estructural, així com un pla de xoc a curt termini que impliqui l’impuls d’un sistema d’anticipació i acompanyament de crisis empresarials i implantar les conclusions derivades del I Congrés de l’FP de Catalunya.

Barcelona, 27 de novembre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a la regulació d’ocupació publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, PIMEC valora de forma negativa l’evolució dels Expedients de Regulació d’Ocupació, que han afectat 7.083 persones treballadores a Catalunya (+37,9%) i a 54.201 al conjunt de l’estat (+32,1%), en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Dades segmentades

D’aquests expedients, el nombre d’acomiadaments col·lectius, afecten 20.403 (+40,4%), els de suspensió de contracte a 32.159 persones (+35,4%) i els de reducció de jornada amb 1.639 (-40%). En relació amb el tancament dels mateixos, cal dir que el 89,8% han finalitzat amb acord, mentre que el 10,2% han acabat sense acord. Pel que fa a l’afectació per sexe, 38.701 dels afectats han estat homes i 15.500 són dones.

Pel que fa a l’afectació per sectors, les persones afectades per ERO’s han variat en un -17,7% a l’agricultura, un +42,5% a la indústria, un +41% a la construcció i un 20,2% al sector serveis. Pel que fa a les seccions d’activitat econòmica, i en termes percentuals, els sectors més perjudicats relativament, han estat els d’Informació i Comunicació (+56%),  indústries extractives (+54,6%), Activitats Administratives i Serveis Auxiliars (+47,7%) i Indústria Manufacturera (+42,3%). Per contra els menys afectats, han estat els d’Administració Pública, defensa i seguretat social obligatòria (-86,5%), activitats immobiliàries (-58,3%) i Altres serveis (-53,3%).

A nivell territorial, a Catalunya els ERO’s han afectat un total de 7.083 persones treballadores, que es reparteixen de la següent manera: 5.805 persones a Barcelona, 424 a Tarragona, 690 a Girona i 164 a Lleida. En el conjunt de l’estat, l’afectació ha estat d’un total de 49.227 persones.

Per tipologia d’empreses, del total de les 1.517 empreses afectades, 691 tenien entre 1 i 9 persones treballadores (2.629), 340 entre 10 i 24 persones treballadores (4.695), 186 entre 25 i 49 persones treballadores (5.089), 207 entre 50 i 249 persones treballadores (12.734), 35 entre 250 i 499 persones treballadores (6.287), 22 entre 500 i 999 persones treballadores (3.582), 25 entre 1000 i 4999 persones treballadores (6.449) i 11 de 5000 o més (12.736).

Finalment, i pel que fa a les causes al·legades en els ERO’s, 791 són per causes econòmiques (de les quals destaquen les pèrdues actuals i la disminució del nivell d’ingressos o vendes ) i que han afectat 21.208 persones treballadores, 132 són per causes tècniques que han afectat 2.505 persones treballadores, 125 per causes organitzatives que han afectat 7.070 persones treballadores i 368 per causes productives que han afectat a 22.885 persones treballadores.

Aquesta situació, que es reitera des de fa ja uns mesos, es dona a més, en un context d’alentiment del creixement econòmic, moderació en els ritmes de creació d’ocupació i reducció de l’atur entre d’altres. Tot i així, qüestions com l’evolució positiva de les exportacions, així com el possible acord comercial entre els EUA i la Xina, etc., poden minimitzar aquest extrem en els propers mesos. En aquest sentit, l’entitat urgeix als partits i al Govern de la Generalitat a accelerar l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de manera que es puguin impulsar les polítiques industrials necessàries fixades a través del Pacte Nacional per la Indústria a nivell estructural, així com un pla de xoc a curt termini que impliqui, entre d’altres, l’impuls d’un sistema d’anticipació i acompanyament de crisis empresarials i implantar les conclusions derivades del 1er Congrés de l’FP de Catalunya, com a gran motor de la competitivitat al nostre país.

 

 

Documents descarregables: