Els EROs augmenten més d’un 30% a Catalunya

Davant d’aquesta situació i entre d’altres mesures a prendre, PIMEC considera important l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de manera que es puguin impulsar les polítiques industrials necessàries fixades a través del Pacte Nacional per a la Indústria.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a la regulació d’ocupació publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, PIMEC valora de forma negativa l’evolució dels Expedients de Regulació d’Ocupació, que han afectat 6.470 persones treballadores a Catalunya (+30,9%) i 49.227 al conjunt de l’estat (+25%), en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Aquesta situació, que es reitera des de fa ja uns mesos, es dona a més en l’actual context d’alentiment del creixement econòmic, moderació en els ritmes de creació d’ocupació i reducció de l’atur, i que tenen el seu epicentre en la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, les incerteses derivades del Brexit, així com l’alentiment del creixement econòmic alemany.

En aquest sentit, l’entitat considera que revertir aquesta tendència hauria de ser una prioritat en l’agenda política i econòmica dels propers mesos, i demana al Govern i grups parlamentaris l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de manera que es puguin impulsar les polítiques industrials necessàries fixades a través del Pacte Nacional per a la Indústria.

Dades segmentades

D’aquests expedients, el nombre d’acomiadaments col·lectius afecten 17.437 (+25,3%), els de suspensió de contracte, 30.328 persones (+32,6%) i els de reducció de jornada, 1.462 (-44%). En relació amb el tancament dels expedients, cal dir que el 89,8% han finalitzat amb acord, mentre que el 10,2% han acabat sense acord. Pel que fa a l’afectació per sexe, 35.896 dels afectats han estat homes i 13.331 són dones.

En relació amb l’afectació per sectors, les persones afectades per EROs han variat en un -26,1% a l’agricultura, un +38,5% a la indústria, un +27,6% a la construcció i un +9,2 % al sector serveis. Pel que fa a les seccions d’activitat econòmica, i en termes percentuals, els sectors més perjudicats relativament han estat els d’indústries extractives (+70%), informació i comunicacions (+58,8%) i transports i emmagatzematge (+56,9%). Per contra, els menys afectats han estat els d’Administració Pública, defensa i seguretat social obligatòria (-86,5%), activitats immobiliàries (-60%) i altres serveis (-58,5%). En l’àmbit territorial, els EROs han afectat 5.373 persones a Barcelona, 391 a Tarragona, 592 a Girona i 114 a Lleida.

Per tipologia d’empreses, del total de les 1.409 empreses afectades, 646 tenien entre 1 i 9 persones treballadores (2.446), 311 entre 10 i 24 persones treballadores (4.279), 172 entre 25 i 49 (4.647), 187 entre 50 i 249 (11.501), 36 entre 250 i 499 persones treballadores (5.836), 22 entre 500 i 999 (3.574), 24 entre 1.000 i 4.999 persones treballadores (6.440) i 11 de 5.000 o més (10.504).

Finalment, pel que fa a les causes al·legades en els ERO, 734 són per causes econòmiques (de les quals destaquen les pèrdues actuals i la disminució del nivell d’ingressos o vendes ) que han afectat 18.477 persones treballadores; 129 són per causes tècniques que han afectat 2.374 persones treballadores; 114 per causes organitzatives que han afectat 6.378 persones treballadores, i 343 per causes productives que han afectat 21.542 persones treballadores.

 

Documents descarregables: