El Departament d’Empresa i Treball, PIMEC i FEGICAT s’alien per coordinar les accions de formació en el sector energètic per resoldre la manca de professionals

El conveni signat per les tres entitats contribueix a coordinar accions concretes des del Departament, el SOC i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per donar resposta a les necessitats del sector.

Entre el conjunt de mesures, es proposen diferents accions orientades a la millora de l’ocupabilitat i competitivitat dels professionals i empreses d’aquest sector, en un moment on la seva activitat és especialment rellevant.

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2022  El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, el president de PIMEC, Antoni Cañete, i el president de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT), Jaume Alcaide, han signat un acord de col·laboració per tal coordinar les accions de formació en el sector energètic per resoldre la manca de professionals, ajustant l’oferta i la demanda, així com millorar la competitivitat de les empreses del sector energètic.

Mitjançant aquest acord, es pretén coordinar les accions de millora  de la qualificació i competències professionals i la generació d’ocupació, tant en general com respecte dels col·lectius amb més dificultats d’inserció. Això serà possible mitjançant la col·laboració amb el SOC i el Consorci per la Formació Continua de Catalunya.  

PIMEC, per la seva part, es compromet a donar suport al sector a través de les seves competències i mitjançant la col·laboració amb el SOC i el CFCC i facilitant tota aquella informació sectorial que sigui significativa, a més de participar en les diferents comissions de treball que s’hi derivin del conveni.

Algunes de les accions que es proposen des de FEGICAT inclouen l’afavoriment de la contractació de perfils del sector energètic, sobretot pel que fa a les persones que estiguin a punt de finalitzar els cursos de formació del sector instal·lacions i el desenvolupament de propostes d’itineraris formatius per potenciar la seva inserció laboral.

Finalment, el Departament d’Empresa i Treball, i a través del SOC i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, es compromet a oferir assessorament al sector energètic, a través del suport en els processos de reclutament i selecció, la creació i promoció d’espais de formació i línies per al foment de la contractació, entre altres.

El conseller Torrent ha destacat les potencialitats del conveni: “estem parlant de professions que són cabdals per al bon funcionament del sistema productiu del país”. I ha afegit que “la transformació del sistema productiu, la seva adaptació a les noves realitats, passa necessàriament per l’adaptació de la formació, per garantir que les capacitats i habilitats de les persones treballadores responguin a les noves realitats del món laboral”.

El president de PIMEC ha destacat la importància d’aquesta aliança, que dona resposta a les necessitats del sector energètic davant la manca de professionals i permet incorporar persones en el mercat de treball en una qüestió estratègica de país, com és la transició energètica. Antoni Cañete també ha deixat palès que “això ha de ser un punt de partida” i, per tant, cal fer extensiva aquesta col·laboració publicoprivada en altres sectors amb l’objectiu d’invertir el sistema en el mercat de treball, prioritzant la demanda, per sobre de l’oferta.

Finalment, el president de FEGICAT, Jaume Alcaide, ha confirmat la necessitat imperiosa de formar a nous treballadors per incorporar-los al mercat laboral i donar resposta a les necessitats i desafiaments que planteja la transició energètica i la consecució dels objectius del pla PROENCAT 2050. Alcaide ha afirmat que “les empreses instal·ladores estan en disposició de contractar de forma immediata a 18.000 treballadors”, i ha afegit que “els objectius del pla PROENCAT 2050 ens obligarà a incorporar al mercat laboral 6.000 professionals a l’any fins 2050”, un repte majúscul, però alhora una gran oportunitat que hem d’aprofitar com a país i que aquest acord amb la Generalitat de Catalunya ajudarà a assolir. Implementar formacions per actualitzar els coneixements tècnics dels treballadors en actiu, crear vocació i potenciar la comunicació per incorporar i captar nous activistes per la transició energètica serà clau per assolir aquests objectius.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.