El Consell del Diàleg Social ratifica l’acord de mesures pressupostàries i apressa a Govern i grups parlamentaris a generar els consensos que les facin possibles

El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, manifesta que aquest és un acord històric pel diàleg social a Catalunya, i fixa un full de ruta per donar resposta a les necessitats actuals del teixit productiu del país

Govern i agents socials acorden garantir l’execució pel 2023 de la totalitat dels 680 milions d’euros del Pacte Nacional per a la Indústria, i el compromís de garantir l’horitzó 2025 de 3.270 milions

Barcelona, 5 de desembre de 2022. El Consell del Diàleg Social ha ratificat avui el primer acord entre el Govern de la Generalitat i els agents socials que engloba un conjunt de mesures rellevants perquè es tinguin en compte en els Pressupostos de la Generalitat per al 2023. Un acord “històric perquè posa en primer pla el diàleg social amb una perspectiva proactiva de col·laboració entre organitzacions empresarials i sindicals amb el Govern per a la construcció de polítiques públiques” i que obliga les parts a continuar consensuant el seu contingut al llarg dels pròxims mesos. Es tracta “d’un punt de partida perquè també s’acorda treballar el seu desplegament en el futur, i per tant, orienta un treball compartit pels pròxims mesos”.

El secretari general, Josep Ginesta, ha manifestat que les mesures acordades en el marc del Consell de Diàleg Social “fixen un full de ruta per donar resposta a les necessitats actuals del teixit productiu del país i exigeixen al Govern aconseguir els consensos parlamentaris necessaris perquè els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 tirin endavant”. Ginesta ha concretat que “cada dia que passa sense acord de pressupostos és un dia perdut d’oportunitats de progrés econòmic i social per al nostre país” En aquest sentit, Ginesta, ha assenyalat que els pressupostos “han d’anar orientats a la creació d’un marc de competitivitat econòmic, social i mediambiental per a la reactivació econòmica”.

El conjunt de mesures acordades tenen tres grans blocs. En primer lloc, aposten per la reactivació econòmica i la seva facilitació, per generar i preservar el màxim nombre de llocs de treball possibles. En segon lloc, les mesures aposten per la formació de les persones i la seva qualificació professional, per aproximar-les a la millor ocupabilitat. I, en tercer lloc, i finalment, aposten pel suport social quan aquestes persones no es poden inserir al mercat de treball. Ginesta assegura que “la millora de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) també va orientada a millorar els mecanismes d’inclusió social i laboral perquè les persones puguin empoderar-se per transitar cap al mercat de treball”.

En l’àmbit de la reactivació econòmica, s’ha acordat garantir pel 2023 l’execució de 680 milions d’euros del Pacte Nacional per a la Indústria, i el compromís també de garantir l’horitzó 2025 de 3.270 milions. També s’ha acordat que el Govern garanteixi la dotació de recursos per fer realitat la facilitació de l’activitat econòmica, i accelerar la implementació de les previsions contingudes a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. Però també, per garantir la desburocratització i l’alleugeriment de terminis. En aquest sentit, Ginesta ha remarcat que “avui també és un bon dia pel món municipal, ja que hem acordat el compromís de la Generalitat d’accelerar els colls d’ampolla que sovint pateixen les tramitacions de llicències d’activitat, i que acaben demorant l’inici d’activitats i les inversions, i també, la creació de llocs de treball”.

S’ha acordat també intensificar el suport a la internacionalització de les empreses catalanes amb l’augment de fins a 2 milions d’euros d’ajudes directes, mitjançant cupons a la internacionalització, així com la creació d’una nova partida de 2 milions d’euros d’ajudes directes per a la implementació de les polítiques d’internacionalització de les empreses catalanes, a través dels seus plans de promoció empresarial a l’exterior.

Aquest acord transversal garanteix Polítiques Actives d’Ocupació, mitjançant l’execució del pressupost estimat pel 2023 de 595 milions d’euros, per fer front a l’atur estructural, els canvis en el teixit productiu davant la doble transició (verda i digital) o l’envelliment demogràfic.

Pel que fa a mesures acordades sobre la Formació Professional, Ginesta ha destacat que “hem acordat mesures per intentar resoldre aquelles coses que no funcionen de la Formació Professional”, i s’ha acordat promoure la creació de més grups (amb una dotació de 14,5 milions d’euros) i, sobretot, garantir que l’oferta de formació està estretament lligada a la demanda de perfils professionals de les empreses, i que el desplegament s’executa amb eficàcia.

Un altre compromís en aquest àmbit és destinar els recursos necessaris al Consorci de Formació Continuada de Catalunya (CONFORCAT), per tal que la Generalitat pugui assumir la competència íntegra de l’execució dels recursos de formació bonificada i demanda a Catalunya per evitar que es continuïn perdent.
En aquesta línia s’ha acordat impulsar una campanya de promoció i sensibilització dels certificats professionals amb gremis i associacions, complementant les anteriors realitzades sobre la formació professional i l’acreditació de competències professionals, per impulsar aquests mecanismes com a nodes de connexió en el teixit productiu. També s’ha acordat compartir, en els espais de concertació propis del Sistema FPCAT, la informació que permeti conèixer-ne les dades perquè el govern sigui transparent amb les dades.

L’acord integra eines i recursos per contribuir al progrés econòmic així com a la protecció social. En aquest sentit, s’ha acordat destinar els recursos que es vagin obtenint de la millora de la complementarietat entre la Renda Garantida de Ciutadania  i l’Ingrés Mínim Vital a la millora de la qualitat i la cobertura de RGC i l’assoliment dels seus objectius d’inclusió social i d’integració laboral així com afavorir l’activació laboral de les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.   

En tant a les mesures per a la consolidació i reforç del Consell del Diàleg Social i de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social, s’ha acordat establir mecanismes de seguiment entorn a les possibles mesures per fer front a l'impacte de l'increment del cost de la vida, així com les línies de suport que es puguin destinar a compensar l’increment de la despesa energètica de les empreses i famílies.e les empreses i famílies.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.