Autònoms PIMEC vol una reforma del RETA consensuada i integral de tot el sistema

Reclama que la reforma del RETA contempli conjuntament tant el sistema de cotització a la Seguretat Social com l’esquema de protecció social a les persones autònomes.
Barcelona, 26 de març de 2021. Autònoms PIMEC vol una reforma del RETA consensuada i integral de tot el sistema. Davant les notícies que han aparegut recentment sobre la marxa de les negociacions del nou sistema de cotització per ingressos reals per a les persones treballadores autònomes i l’establiment d’una possible data per a la seva posada en marxa, la representant d’autònoms de PIMEC, Elisabet Bach, ha insistit en la necessitat que “qualsevol reforma del RETA sigui consensuada amb totes les organitzacions més representatives del col·lectiu del treball autònom i a tal efecte, que les propostes que tingui les faci arribar a aquestes organitzacions”.  A més, creu que la crisi econòmica i sanitària actuals i les previsions pels pròxims mesos i anys aconsellen que “la reforma sigui posposada fins que la conjuntura econòmica en permeti el desplegament”. 
 
D’altra banda, Elisabet Bach ha recordat que “la reforma del RETA ha de contemplar conjuntament tant el sistema de cotització a la Seguretat Social com l’esquema de protecció social a les persones autònomes, de les seves prestacions i l’abast concret d’aquestes”. Fins al moment, sembla que l’atenció del govern s’ha centrat, bàsicament, en la primera part, deixant de banda la segona, tant o més necessària per garantir un bon funcionament de qualsevol reforma que es decideixi endegar, ja que en definitiva, es tracta d’una reforma dels mecanismes de protecció social del col·lectiu. Al respecte, cal tenir present que moltes de les persones que cotitzen al RETA  exerceixen la seva activitat en realitats molt diferenciades i que en sorgeixen també necessitats diferenciades. Aquestes raons aconsellen a fer un plantejament ampli i integral de la reforma, que vagi més enllà del sistema de cotització.
 
Documents descarregables: 
Apartat web: