Autònoms PIMEC reivindica mesures contundents i urgents per fer front a la situació derivada de la covid-19

A l’espera de conèixer la lletra petita de les mesures aprovades avui pel Consell de Ministres, afirma que les mesures que s’han pres fins ara són del tot insuficients i que només el 29,5% del col•lectiu s’ha pogut beneficiar de les prestacions

Barcelona, 21 d’abril de 2020. La junta directiva d’Autònoms PIMEC es mostra molt preocupada per la situació que viu actualment el col·lectiu d’autònoms i que està posant en risc una part molt important del teixit empresarial del nostre país. En aquest sentit, considera de vital importància l’impuls, per part del conjunt d’administracions públiques, de mesures contundents i de caràcter urgent per tal de fer front a la greu situació que està vivint el nostre col·lectiu derivada de la crisi de la covid-19.

A l’espera de conèixer la lletra petita de les mesures aprovades avui pel Consell de Ministres, Miquel Camps, president d’Autònoms PIMEC, afirma que “la majoria del sector està desolat perquè considera que les mesures que s’han pres fins ara són del tot insuficients i no estan arribant ni en temps ni en forma que els permeti seguir fent front als pagaments mensuals recurrents”.

La patronal vol recordar que, un cop publicades les dades pel que fa al pagament de les prestacions per cessament d’activitat, s’ha constatat que tan sols el 29,5% del col·lectiu a Catalunya s’ha pogut beneficiar d’aquesta prestació. De fet, del conjunt de sol·licituds aprovades, aproximadament un 70% han estat derivades del cessament absolut de l’activitat, i només el 30% tenien origen en la caiguda del 75% de la facturació com a causa habilitant per a la concessió de la prestació. Aquest fet implica que, descomptades aquelles persones autònomes que s’han vist afectades de manera directa pel reial decret 463/2020, de 14 de març, principalment relacionades amb el comerç i la restauració, només un 15% de la resta del col·lectiu s’ha pogut acollir a aquesta prestació, concebuda com d’últim recurs.

La junta directiva d’Autònoms PIMEC vol mostrar també la seva preocupació per la manera com s’estan concedint les línies de crèdit ICO, que tenen com a objectiu dotar de liquiditat a les empreses i les persones autònomes per la caiguda d’activitat derivada dels efectes de la covid-19. Aquests crèdits no estan arribant al col·lectiu en la mesura que es necessiten, ja que triguen molt més del que seria desitjable i molts cops s’atorguen en unes condicions per sobre d’allò desitjable o en detriment d’altres instruments financers, com les pòlisses de crèdit, i per tant, no s’està donant resposta a les necessitats del col·lectiu per millorar la situació actual. En aquest sentit, també cal esmentar que les línies de crèdit ICF haurien de rebaixar el topall mínim de 50.000 euros, per tal de permetre l’accés d’autònoms que necessitin imports inferiors.

Per tot això que hem citat, la patronal reclama de manera urgent les mesures següents:

  1. Reduir el llindar del -75% de la facturació que permet acollir-se a la prestació per cessament d’activitat per tal de facilitar l’accés a una part important del col·lectiu d’autònoms, que de moment s’ha vist privada de la prestació.
  2. Impulsar les mesures necessàries encaminades al pagament de les factures pendents d’administracions i grans empreses cotitzades.
  3. La suspensió immediata de les amortitzacions dels contractes bancaris de préstec, rènting i leasing sobre actius productius fixos.
  4. L’entitat manifesta la seva preocupació pels vora 80.000 autònoms catalans que tributen per estimació objectiva (mòduls) i que afrontaran unes quotes trimestrals molt allunyades de la seva activitat real, atès que s’han produït dues setmanes de poca o cap activitat. Autònoms PIMEC reclama una rebaixa del 25% en la quota tributària del primer trimestre del 2020 en els mòduls, així com l’ajustament corresponent de la quota del segon trimestre.
  5. Garantir l’accés immediat a les fonts de crèdit, de manera àgil i sense sobrecostos.
  6. Condonació de la quota d'autònoms, almenys durant el període en què es mantingui l'estat d'alarma, en línia amb el que ja s'està fent en altres països, com Itàlia, França i Grècia.
  7. Garantir la compatibilitat del conjunt d'ajudes i prestacions impulsades pels diferents nivells d'administració (municipals, autonòmiques i estatals), així com facilitar-ne l'accés.
  8. El manteniment de les ajudes i les prestacions més enllà de la vigència de l’estat d’alarma, per tal de fer front a la complexa situació econòmica.
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.