Autònoms PIMEC reclama un nou sistema de cotitzacions socials incentivador per als autònoms i que resolgui els seus problemes

Considera que el Ministeri hauria de modificar la seva estratègia, després de 3 propostes poc encertades en els trams, les quotes socials i els percentatges de deduccions.

Barcelona, 1 de març del 2022. Davant de la nova proposta, presentada ahir pel  Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, sobre la reforma de les cotitzacions al RETA, Autònoms PIMEC considera que el Ministeri hauria de modificar el seu criteri i l’estratègia en matèria d’autònoms, cosa que es palesa en el fet d’haver presentat ja 3 propostes poc encertades, tant en els trams, com en les quotes socials i en els percentatges de deduccions. Per això, l’entitat reclama una reflexió profunda al Ministeri, capaç d’analitzar les veritables conseqüències que pot tenir sobre el col·lectiu una modificació de les seves quotes socials d’aquest tipus, en un moment tan complex com l’actual, ponderant l’impacte que provocarà en els diversos subcol·lectius.

Autònoms PIMEC preveu que una proposta com la presentada trenca el model de negoci de milers d’autònoms, alterant les seves estructures de costos, fet que pot provocar la desaparició de moltes unitats, l’entrada d’altres en una situació de precarització, i en molts casos, una pujada de preus per als clients. A més, també considera que desincentiva el caràcter emprenedor de moltes persones interessades en fer-se autònomes i estableix una barrera al dimensionament i a la contractació de personal per part de persones autònomes en actiu, moltes de les quals estan situades en trams mitjans i alts de l’escala governamental, que són les qui pagaran majors quotes i patiran un major impacte sobre els seus rendiments.

Per tot l’anterior, Autònoms PIMEC reclama un sistema més just, que sigui econòmicament assumible i sostenible i que tingui en compte, també, una revisió de les cobertures i de les condicions per accedir a les prestacions, amb la finalitat de crear un veritable sistema de protecció social del segle XXI.

L’anàlisi de la proposta

L’entitat ha alertat que les quotes socials en la nova proposta tindran un impacte mitjà sobre els rendiments nets promigs d’aproximadament un 28%, amb una gran diversitat per trams, sent més elevat en el cas dels segments més baixos i del més alt. D’altra banda, creu que el govern continua sense aplicar un concepte correcte de rendiment net en la seva proposta, fet que l’allunya de la realitat del dia a dia dels autònoms. En aquest sentit, Autònoma PIMEC ha afegit que un veritable rendiment net es deriva de restar als ingressos bruts totes les despeses (corrents, amortitzacions, cotitzacions socials, càrregues socials...) i els fons necessaris per garantir i impulsar l’activitat.

A més, ha destacat que la deducció proposada pel govern d’un 7% va en aquesta línia, però ha de ser més àmplia, arribant al 15%, i contemplar tots els conceptes, a més de ser revisable segons sectors d’activitat. Així, es dona el cas que un rendiment net, segons el govern, pot acabar suposant en realitat per a l’autònom una renda final neta d’un 60-70% més baixa. És a dir, pot situar les persones amb rendiments en alguns dels trams més alts de la proposta en ingressos propers als d’un assalariat mitjà, tot i assumint el risc i la responsabilitat pel desenvolupament d’una activitat per compte pròpia. Finalment, l’entitat ha lamentat que el govern espanyol continua també sense aclarir com s’aplicarà la proposta en els casos dels col·lectius amb sistemes de càlcul indirecte de rendiments fiscals; a les persones autònomes que poden tenir canvis en la seva situació individual en el període transitori; i a les persones autònomes societàries, les quals ja tenen assignada una nòmina en la societat per la qual treballen.

Documents descarregables: 
Apartat web: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.