Autònoms PIMEC reclama ajornar la reforma del RETA i demana al Govern ajudes efectives abans de finalitzar el primer trimestre

Alerta de la greu situació que travessa la majoria del col·lectiu -un 80% dels autònoms té problemes de tresoreria, i un 86,4% preveu problemes financers en la primera meitat del 2021- i veu necessari injectar ajudes directes i immediates.

Barcelona, 1 de març de 2021. Davant l’inici de converses del govern estatal amb les organitzacions d’autònoms per tal d’endegar la reforma del Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA), en línia a la iniciada el 2018, Autònoms PIMEC vol expressar que ara no és el moment d’una transformació d’aquest tipus, atès que, d’acord amb els plantejaments que s’estan realitzant, tindrà un impacte net negatiu sobre aquest col·lectiu, materialitzada en una pujada significativa de les cotitzacions i, per tant, una major pressió impositiva. Segons una enquesta de la patronal, un 53,2% dels autònoms apunta com a principal problema en l’actualitat el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social i que la situació del col·lectiu en general és difícil, especialment per a determinats sectors greument afectats per l’actual crisi econòmica: el turisme, el comerç, la cultura, l’esport i certs serveis a les persones, entre altres. Per això, Autònoms PIMEC desaconsella dur a terme una reforma almenys fins que no se superi la recessió i es recuperi l’activitat normal, i reclama ajornar-la fins a més enllà del 2022. Abans de la reforma del RETA, Autònoms PIMEC creu que és necessari un veritable debat sobre la figura de l’autònom en general dins de la nostra economia, per tal de donar-li un enquadrament adequat en el nostre ordenament jurídic. Reclama, a més, que el debat sigui ampli i integral, i compti amb la presència i opinió de totes les organitzacions representatives dels autònoms a escala estatal i autonòmica.

Autònoms PIMEC lamenta que el debat sobre la reforma del RETA està centrat, bàsicament, en la proposta de que la cotització a la Seguretat Social dels autònoms depengui dels seus ingressos reals, en lloc de contemplar tant l’apartat de les cotitzacions com l’apartat de la protecció social que reben els autònoms per part de la Seguretat Social, en l’actualitat clarament discriminatòria enfront del col·lectiu dels assalariats. També, creu que el nou RETA hauria de fer possible realitzar aportacions voluntàries extraordinàries a la Seguretat Social i que, en determinades circumstàncies i sota certes condicions, es puguin rescatar imports de la contribució acumulada i s’eliminin progressivament les restriccions per a cotitzar per bases elevades segons l’edat.

La mateixa enquesta de PIMEC esmentada abans constata que un 80% dels autònoms té problemes de tresoreria i un 86,4% preveu problemes financers en la primera meitat del 2021, alhora que dos de cada tres anticipa una davallada de l’activitat al llarg de l’any. En aquest sentit, la sectorial demana que l’atenció dels governs es concentri més en mesures directes per atendre la liquiditat i la solvència que no pas en accions que suposin noves càrregues per al col·lectiu. A més, proposa implementar línies d’ajuts directes, uns fons de solvència per salvar autònoms i un esquema de quitança de part dels préstecs concedits amb aval ICO, que permetria convertir crèdits en ajuts, així com una política de condonacions d’impostos i taxes.

Sobre les cotitzacions, defensa articular  mecanismes per aproximar els ingressos reals a les bases de cotització entre els autònoms, especialment per a aquells que inicien la seva activitat, i això passa per prendre com a referència el rendiment net de l’activitat més que l’import de facturació. Aquests mecanismes s’han d’introduir de manera progressiva i per trams de col·lectius d’autònoms. D’altra banda, Autònoms PIMEC considera que s’ha d’adaptar el sistema de tarifes a les circumstàncies particulars de cadascun dels col·lectius específics i que cal facilitar als autònoms la lliure elecció de les bases de cotització de manera que puguin decidir l’esforç contributiu que desitgin realitzar. Pel que fa a la protecció social, Autònoms PIMEC reclama simplificar els supòsits en què els autònoms es puguin trobar en situació legal de cessament d’activitat, adequant-los a la realitat i facilitant l’acreditació administrativa d’aquesta situació davant l’Administració Pública. Actualment, només un 40% de les sol·licituds de cessament d’activitat són acceptades. D’altra banda, es proposa estudiar fórmules que facin possible l’ús de tota la vida laboral per al càlcul de les pensions. Finalment, avisa que és necessari flexibilitzar i apostar fermament per l’envelliment actiu, facilitant la conciliació entre jubilació i treball i flexibilitzant l’edat de jubilació.

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.