Autònoms PIMEC demana una modificació del sistema de cotitzacions

L’entitat reclama no posar el focus només en aquelles persones autònomes que ja estan cotitzant i lluitar contra l’economia submergida

Barcelona, 28 de novembre de 2019. Ahir l’OCDE alertava que el model de pensions públiques dels autònoms de l’Estat espanyol posa en qüestió el conjunt del sistema, ja que considera que la gran majoria cotitza per sota del que li correspondria. Autònoms PIMEC lamenta que es posi el focus en un col·lectiu que ja és prou vulnerable i recorda que les persones autònomes pateixen greuges importants respecte a les persones treballadores per compte aliena en cotitzacions i en prestacions.

Això no obstant, Autònoms PIMEC creu necessària una modificació del sistema de cotitzacions, que permeti equiparar la cotització de les persones autònomes als seus ingressos reals, sobretot en tots aquells que comencen o que utilitzen el treball per comte propi com a complement a un règim general de mitja jornada.

En aquest sentit, l’entitat creu necessari, entre altres, implantar un sistema de cotització a temps parcial i fer possible combinar el treball autònom a temps parcial i la jubilació a temps parcial per a determinats col·lectius, com per exemple, persones que volen iniciar un projecte però no a jornada completa o persones que es reincorporen a la vida activa a mitja jornada després de la seva paternitat o maternitat. D’altra banda, cal comptabilitzar jubilació i treball per compte propi en qualsevol moment de la jubilació, sigui anticipada o no, en qualsevol dels règims, quan s’hagin cotitzat almenys 35 anys. Així com legislar noves figures de relacions laborals com els autònoms digitals.

A més, Autònoms PIMEC demana implantar mesures per lluitar contra l’economia submergida per garantir el sistema de pensions. 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.