Autònoms PIMEC constata una tendència del col·lectiu a concentrar-se en les activitats del sector serveis, on el seu pes supera el 20% a Catalunya

La presidenta de l’entitat defensa posar les persones autònomes al mapa “per la seva aportació econòmica, social i territorial” i proposa una reforma del RETA consensuada i integral.

La patronal presenta un informe que destaca que el col·lectiu representa el 17,7% del total de cotitzacions a la Seguretat Social i que la seva evolució a Catalunya presenta una corba molt més plana i estable que la dels assalariats.

 

Barcelona, 11 de maig de 2021. Autònoms PIMEC ha constatat avui la tendència del col·lectiu a concentrar-se en les activitats del sector serveis, on el seu pes supera el 20% a Catalunya. En una roda de premsa per presentar l’informe sota el títol “Els autònoms a Catalunya 2009-2020”, elaborat per l’Observatori de la PIMEC, la presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, ha destacat la necessitat de posar el col·lectiu al mapa: “A Catalunya hi ha 550.000 persones autònomes de múltiples perfils, 327.771 de les quals són persones físiques. Totes elles amb una situació comuna que és la cotització al RETA, on defensem una reforma consensuada i integral que contempli conjuntament tant el sistema de cotització a la Seguretat Social com l’esquema de protecció social”. Així mateix, ha alertat que “el sistema presenta deficiències estructurals que dificulten el desenvolupament de la seva activitat, especialment les relacionades amb el sistema de protecció”.

Nova etapa d’Autònoms PIMEC

La presidenta d’Autònoms PIMEC ha aprofitat la seva intervenció per parlar de la nova etapa que enceta l’entitat: “Hem format una Junta que reflecteix la diversitat del col·lectiu per tenir una visió de conjunt i, alhora, de les particularitats i problemàtiques”. En aquest sentit, ha comentat els pròxims reptes més importants: “Cal posar el col·lectiu com a centre d’atenció tant a nivell social com per part de les Administracions Públiques, tot posant en valor la seva aportació econòmica, social i territorial”. A més, ha proposat millorar les condicions de l’activitat autònoma amb una  legislació i unes obligacions platejades en funció de la dimensió, per tal d’evitar que s’afegeixin més dificultats i de poder treballar en igualtat de condicions que la resta d’empreses i que el col·lectiu de persones assalariades.

Informe: Els autònoms a Catalunya 2009-2020

Per part seva, el director de l’Observatori de la PIMEC, Modest Guinjoan, ha presentat els resultats de l’informe, tot destacant que l’autònom desenvolupa una activitat econòmica de forma habitual, directa i personal, fet pel qual esdevé un col·lectiu especial i molt gran d’empresaris i empresàries. També, ha posat de manifest que, en el període considerat (2009-2020), el nombre mitjà anual d’autònoms ha estat de 540.000 persones, que representen el 17,7% del total de cotitzacions a la Seguretat Social.

D’altra banda, ha explicat que l’evolució del nombre d’assalariats discorre pràcticament paral·lela a l’evolució del PIB, mentre que en el cas de les persones autònomes és una corba molt més plana i estable que la dels assalariats. De fet, ha dit que “la variabilitat anual del nombre d’autònoms és baixa, amb una desviació estàndard del 2,2%, exactament una tercera part de la qual enregistra el treball assalariat”.

En relació als sector d’activitat econòmica, Guinjoan ha comentat que es concentren en el de serveis, que n’acull més de tres quartes parts. “Tanmateix, els autònoms representen en aquest sector el 18% del total d’ocupats”, ha matisat abans d’assegurar que “el sector amb major pes és el primari (3/4 dels ocupats), seguit de la construcció (una mica més d’1/3) i la indústria (un 10%)”. Per grans sectors, ha dit que, “en situació de crisi, els autònoms cauen menys que els assalariats, mentre que en les fases de recuperació econòmica creixen menys”.

El director de l’Observatori de la PIMEC ha posat en relleu que la presència del col·lectiu en les activitats industrials és molt més baixa que en els serveis: Les dues amb més pes són el cautxú, la fusta i altres (15% dels ocupats al sector) i tèxtil, cuir i confecció (14%). En canvi, als serveis, ha destacat que “en tres activitats el pes dels autònoms supera el 20%: transports i comunicacions (23,5% el 2020), comerç i reparacions (22,6%) i hoteleria i restauració (20,7%)”. Finalment, ha afegit que l’evolució comparada anual amb base 2009 mostra que a la majoria d’activitats industrials els autònoms tenen tendència clara a disminuir; mentre que en els serveis creixen i de manera sostinguda, sobretot als serveis a les empreses i a les persones. “A l’activitat que més autònoms comptabilitza, comerç i reparacions, el seu nombre el 2020 és un 12% inferior al de 2009 després d’una caiguda lenta però sostinguda”, ha conclòs.

Apartat web: 
 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.