Ajuntaments i agents econòmics s’uneixen per reclamar una mobilitat i un transport públic eficient al Delta del Llobregat

Castelldefels, 10 de maig de 2016. PIMEC Baix Llobregat-L'Hospitalet, AEBALL, CCOO, UGT, UPC, Cambra de Comerç, Ajunta­ment de Castelldefels, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Sant Boi i Ajunta­ment de Viladecans–, ens constituïm com a plataforma amb l’objectiu comú d’assolir en els propers anys una millor mobilitat interurbana, un transport públic modern, eficaç i sostenible per a tothom, prioritzant les actuacions i inversions a partir de criteris homogenis i transparents de rendibilitat social i econòmica.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.