El 55% de les pimes industrials catalanes han incrementat les vendes durant el 2018

Segons l’enquesta de PIMEC, el 43% de les empreses han obtingut millors resultats que el 2017 i només un 19% del sector ha notat una certa desacceleració

Barcelona, 22 de gener de 2018. El 2018 ha tornat a ser un any positiu en termes globals per a la pime industrial catalana. El 55% de les empreses ha incrementat les vendes, el 43% ho ha fet amb uns números globals millors que el 2017 i només un 19% ha notat una certa desacceleració. Així ho indica l’enquesta que avui ha presentat PIMEC sobre l’evolució del sector industrial el 2018 i les perspectives per al 2019.

El president de PIMEC, Josep González, ha assegurat que aquestes dades reflecteixen que “les pimes catalanes continuen tenint un bon estat de salut, malgrat les previsions pessimistes que a PIMEC mai vam creure”. En aquest context, González ha afegit que “tenim el repte i la responsabilitat de seguir pel bon camí, però per aconseguir-ho necessitem un funcionament normal de l’economia”, i això passa “per tirar endavant els Pressupostos Generals de l’Estat i, també, els de la Generalitat”.

Més venda i exportació

Més de la meitat de les pimes industrials –el 55% han incrementat les vendes, mentre que un 21% les han disminuït. Aquest saldo de variacions (increment – disminució) és positiu del 34% i, tot i que sigui 10 punts percentuals inferior que el del 2017, segueix sent un valor que il·lustra la consolidació de la recuperació del sector que s’està produint al llarg dels darrers anys. Per la seva banda, un 53% de les empreses han augmentat les exportacions, tot i que el mercat interior català encara és la principal destinació de les vendes amb un 44% del total.

Augment de les plantilles en un 2,6%

Un 47% de les petites i mitjanes empreses industrials han incrementat les seves plantilles durant el 2018, mentre que només un 13% les han disminuït. D’aquesta manera, l’ocupació ha generat un saldo positiu del 34%, una xifra nou punts per sobre de la que es va enregistrar el 2017. Així doncs, segons l’enquesta de PIMEC, les pimes industrials han augmentat les seves plantilles un 2,6%. Pel que fa a les empreses que han invertit, un 64% de les pimes industrials han augmentat la inversió el 2018 i només un 15% l’han disminuït. El saldo (49%) ens indica que pràcticament la meitat han invertit més que l’any anterior.

Millors resultats que el 2017 i optimisme en les previsions

Els resultats de l’any 2018 per a les pimes industrials han estat globalment millors que els del 2017. El 43% del sector ha enregistrat millors resultats, mentre que el 33% els ha mantingut respecte a l’any passat i un 24% els ha empitjorat. El saldo entre millors i pitjors resultats (19%) és inferior al del 2017, any en què es va xifrar en el 26%. Les perspectives en relació a l’activitat global també són optimistes: un 58% de les pimes creuen que aquesta augmentarà, mentre que només un 7% creuen que disminuirà.

En l’enquesta d’enguany s’han incorporat dues preguntes específiques sobre la desacceleració; concretament, s’ha demanat a les empreses si l’han notat en aquests darrers mesos en forma de disminució de comandes. Amb tot, un 81% del sector no ha notat la desacceleració en cap cas, davant d’un 19% que sí que ho ha fet.

Documents descarregables: