1.100 empreses del Vallès Oriental paguen en excés en l’Impost sobre Societats

PIMEC alerta que un 90% de les pimes desconeixen les deduccions fiscals que existeixen en les activitats de recerca, desenvolupament i innovació

Granollers, 13 de febrer de 2019. PIMEC ha detectat que 1.100 pimes del Vallès Oriental podrien estalviar-se milers d’euros en l’Impost sobre Societats. L’entitat alerta que un 90% de les empreses desconeixen les deduccions fiscals que existeixen en les activitats de recerca, desenvolupament i innovació, uns ajuts que va introduir el Govern per millorar la competitivitat empresarial.

Aquests ajuts, però, no només tenen a veure amb la innovació tecnològica; també fan referència a la innovació de productes i processos i, fins i tot, permeten deduir hores de personal, subcontractacions i col·laboracions externes, i patents i prototips, entre d’altres.

Fins a un 59% d’estalvi

PIMEC assenyala que aquests incentius fiscals poden arribar a suposar fins a un 59% d’estalvi en l’Impost sobre Societats i apunta que moltes de les pimes del Vallès Oriental o bé no estan aplicant les deduccions o bé no ho estan fent correctament.

PIMEC acompanyarà totes aquelles petites i mitjanes empreses del Vallès Oriental que generin nous productes o que introdueixin millores en alguna part dels seus processos productius, identificant totes aquelles activitats susceptibles de deducció i generant tota la documentació necessària per garantir la seguretat davant l’administració pública.