L’afiliació al RETA - Règim Especial de Treballadors Autònoms augmenta a Catalunya en un +1,65% respecte al setembre de 2014

Valoració d’Autònoms PIMEC sobre les darreres dades d’afiliació al RETA  L’afiliació al RETA es va situar a Catalunya en 538.112 persones, i augmenta en un +1,65% respecte al mateix mes de l’any passat. Pel que fa al conjunt de l’Estat, es va situar en 3.163.612, un +1,56%. 

Barcelona, 15 d’octubre de 2015. L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar, al setembre, en 538.112 persones, i augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un +1,65%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta xifra es va situar en 3.163.612 persones, un +1,56%. Per províncies, la variació ha estat d’un 2,12% a la de Barcelona, d’un +0,28% a la de Girona, un -0,14% a Lleida i un +1,24% a Tarragona.

Aquestes dades tenen un signe mixt en funció de la província pel que fa a l’afiliació al règim d’autònoms respecte al mes d’agost, però en conjunt, representen un augment del +0,12%. En xifres netes, les altes al mes de setembre han estat de 10.216 i les baixes, de 9.550. Per províncies, aquesta variació ha estat d’un +0,52% a Barcelona (amb 7.820 altes i 5.852 baixes), un -1,47% a la de Girona (amb 1.055 altes i 1.965 baixes), un -0,47% a Lleida (amb 417 altes i 604 baixes) i un -0,37% a Tarragona (amb 924 altes i 1.129 baixes).

Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’afiliació al règim d’autònoms es va situar, al setembre, en 3.163.612 persones, i augmenta en relació al mes anterior en un +0,07%. En xifres netes, les altes al mes de setembre han estat de 61.761 i 59.422 les baixes. Aquesta dada implicaria un augment de l’afiliació al règim d’autònoms d’un +1,56% respecte al mateix mes de l’any 2014.

Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA, malgrat que aquest augment està experimentant una certa desacceleració en els darrers mesos. En aquest sentit, la patronal creu important seguir impulsant mesures que afavoreixin l’activitat econòmica del col·lectiu, especialment pel que fa al conjunt de reivindicacions històriques dels autònoms en matèria de cotitzacions socials, equiparació de drets entre treballadors autònoms i assalariats o potenciació de la segona oportunitat per a aquells que vulguin tornar a emprendre.

En aquest sentit, i com a exemple d’això, aquesta darrera setmana hem viscut dos fets contradictoris. D’una banda, s’ha conegut la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) a favor de la possibilitat de deduir la despesa de la llar (llum, gas, calefacció, telèfon, etc.) derivada de l’activitat professional. Aquesta resolució, malgrat que en principi cal valorar-la com a positiva, podria comportar inseguretat jurídica segons els criteris que es fixin per tal de calcular el percentatge de despesa deduïble.

D’altra banda, en la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals de l’Estat, el partit del govern ha contemplat finalment l’esmena que Autònoms PIMEC i ATA van presentar per evitar l’expulsió de molts empresaris del règim de mòduls. Amb aquesta esmena, els llindars fixats per tal d’acollir-s’hi podrien tornar a incrementar-se fins als 250.000 euros per al conjunt d’activitats.

Exemples com els anteriors fan que ens reiterem en la necessitat d’impulsar una major simplificació de l’arquitectura fiscal, per tal de fixar uns termes objectius pel que fa a aquest tipus de deduccions i perquè l’autònom i la microempresa sàpiguen per avançat, i de manera inqüestionable, què és fiscalment deduïble i en quin grau, amb la finalitat que augmenti la seguretat jurídica en què es realitza l’activitat econòmica i es faciliti l’impuls d’aquesta.