L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +2,31% respecte al març de 2014

Barcelona, 15 d'abril de 2015. L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al març en 534.450 persones, i augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un +2,31%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta xifra es va situar en 3.135.429 persones, un +2,38%. Per províncies, la variació ha estat d’un +2,62% a Barcelona, d’un +2,09% a Girona, un +0,15% a Lleida i un +2,05% a Tarragona.

Aquestes dades suposen un lleuger augment de l’afiliació al règim d’autònoms respecte al mes de febrer, concretament d’un +0,48% a Catalunya. Per províncies, aquesta variació ha estat d’un +0,38% a Barcelona, d'un +0,96% a Girona, d'un +0,12% a Lleida i d'un +0,91% a Tarragona. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta augmenta en relació al mes anterior en un +0,53%.

En xifres netes, les altes al RETA a Catalunya al mes de març, han estat d’11.647 i les baixes, de 9.092. Per províncies, aquesta variació ha estat de 8.275 altes i 6.821 baixes a la província de Barcelona, de  1.492 altes i 922 baixes a la província de Girona, de 512 altes i 463 baixes a la de Lleida i de 1.368 altes i de 886 baixes a la província de Tarragona. Pel que fa al conjunt del estat, les altes s'han situat en 70.612 i les baixes en 54.087.

Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA dels darrers mesos, però insisteix en la necessitat de promoure mesures que impulsin al màxim les potencialitats del nostre col·lectiu. En aquest sentit, demanem que en breu es procedeixi a la constitució del Consell del Treball Autònom de Catalunya. Aquest nou marc de diàleg, ha de servir per seguir impulsant el conjunt de reivindicacions dels autònoms en matèria de cotitzacions socials, equiparació de drets entre treballadors autònoms i assalariats, o quant a la potenciació de la segona oportunitat per a aquells autònoms que vulguin tornar a emprendre.

Per altra banda, continuarem urgint les administracions públiques a fer un major esforç per a la reactivació dels fluxos de crèdit; l’impuls de noves mesures per fer front a la morositat existent i que tendeixin a reduir els terminis de pagament; una fiscalitat més atractiva que incentivi l’activitat econòmica, o continuar avançant cap a la simplificació administrativa entesa de manera integral.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.