L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +2,07% respecte al juny de 2014

Barcelona, 15 de juliol de 2015. L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al juny en 541.579 persones, i augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un +2,07%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta xifra es va situar en 3.181.616 persones, un +2,06%. Per províncies, la variació ha estat d’un +2,47% a Barcelona, d’un +1,38% a Girona, un +0,46% a Lleida i un +1,27% a Tarragona.

Aquestes dades suposen un augment de l’afiliació al règim d’autònoms respecte al mes de maig, concretament d’un +0,24% a Catalunya. Per províncies, aquesta variació ha estat d’un +0,16% a Barcelona, d'un +0,5% a Girona, d'un +0,34% a Lleida i d'un +0,46% a Tarragona. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta augmenta en relació al mes anterior en un +0,22%.

Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA dels darrers mesos, però insisteix en la necessitat de promoure mesures que impulsin al màxim les potencialitats del col·lectiu. En aquest sentit i arran de l’aprovació del “Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic”, creiem que s’han de valorar de manera positiva per al col·lectiu d’autònoms. 

L’efecte de les mesures que aquest Reial Decret-Llei conté, amb qüestions com l’avançament de la rebaixa en l’IRPF que estava prevista per al 2016  i que ara serà una realitat al mes de juliol de 2015 o la reducció de les retencions dels autònoms (que queden establertes en un 15%), són una bona notícia per al col·lectiu. Malgrat tot, des d’Autònoms PIMEC, volem recordar que els tipus reals de l’IRPF encara són lluny dels nivells pre-crisi, així com que les retencions, han tornat només a nivells del 2011, com en plena crisi econòmica. Així doncs, des d’Autònoms PIMEC seguim demanant l’impuls d’una fiscalitat més atractiva que incentivi l’activitat econòmica.

D’altra banda, Autònoms PIMEC continua urgint les administracions públiques a fer un major esforç per a la reactivació dels fluxos de crèdit; a impulsar noves mesures per fer front a la morositat existent i que tendeixin a reduir els terminis de pagament o a continuar avançant cap a la simplificació administrativa entesa de manera integral. En referència a aquest darrer punt, Autònoms PIMEC fa una primera valoració positiva de la llei de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals aprovada pel Ple Parlament de Catalunya ja que esdevé un pas més per simplificar la burocràcia a què esta sotmès el col·lectiu. En aquest sentit, Autònoms PIMEC insta a les institucions a continuar en aquesta direcció, sobretot en relació a la diversa normativa sectorial que afecta el teixit productiu del país.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.