Josep González: “No crec actualment en la unificació de les patronals. L’únic model efectiu és el que separi la representació de pimes i grans empreses”

En el marc de la trobada anual de PIMEC amb els mitjans de comunicació, Josep González, president de PIMEC, explica les decisions que ha pres l’entitat respecte al mapa patronal i el perquè, valora la conjuntura econòmica i de les pimes d’aquest 2015 i presenta les demandes del teixit empresarial més representatiu del país de cara al 20D.

Mapa patronal

PREÀMBUL

 • “En els darrers anys, hem conversat, negociat i treballat molt per arribar a un procés d’integració de Foment i PIMEC, fins a 3 vegades”.

En un període marcat per la crisi, he estat un ferm defensor que aquest acord era possible i ho he intentat per totes les vies, amb molt d’esforç, gairebé amb obsessió, pel bé de totes les empreses. Tot i que crec que hi havia bona voluntat per ambdues parts, va esdevenir una “missió impossible”. I és que preteníem fer una “barreja que no podia funcionar”. No és possible barrejar una veritable representativitat de grans empreses i de pimes si no es vol deixar aquestes últimes sense veu ni vot. No es efectiu reproduir l’esquema Ceoe-Cepyme; creiem que és molt important poder defensar els interessos de cada part de forma autònoma, com passa actualment a Catalunya.

 • Per tant, “no hem d’intentar redefinir més el mapa patronal, ni donar una mala imatge d’incapacitat d’arribar a un acord o de falsos personalismes”. Simplement, “no es pot aconseguir”, i en interès de les pimes catalanes seria perdre el temps tornar-ho a intentar.

QUÈ FAREM?

 • No hi haurà, en el futur, una altra ronda de negociacions entre PIMEC i Foment orientada a un procés d’integració. “Això sí, buscarem, si ells també ho volen, una entesa permanent en tots aquells punts en què puguem coincidir, que són molts però no tots, i d’aquí la impossibilitat d’una fusió.

Aquesta decisió va ser aprovada per unanimitat en la Junta Directiva de PIMEC del passat 17 de novembre.

 • La defensa dels interessos de les pimes és una necessitat crucial a Catalunya, com ho hauria de ser també a nivell espanyol, fet que desaconsella una fusió entre patronals de grans i petites empreses.
 • Davant d’això, “creiem en un model patronal que separi la representació de pimes i de grans empreses”. És l’únic model de futur possible per a un rellançament del progrés social i econòmic. És fonamental que el país segueixi comptant amb una patronal dedicada exclusivament a les pimes i els autònoms, una organització activa, transparent i democràtica que les defensi.
 • PIMEC no forma ni formarà part de cap organització cúpula a nivell estatal, en la mesura que aquesta no separi clarament la representativitat de les pimes, com és el cas de Cepyme, on no es dóna una independència institucional ni financera. PIMEC està auditada des del 1989 i es nodreix principalment de les quotes i serveis als seus socis, i té una absoluta independència d’actuació.  
 • Les pimes són la gran majoria d’empreses i generen més PIB i més llocs de treball que les grans. “Només per això, ja es justifica que tinguin una representació separada, no barrejada”. Col·laborar sí, però estar supeditades a les grans, no.
 • El paper de la pime en l’economia europea s’ha reconegut repetidament al més alt nivell polític. La CE, amb la directiva SBA (Small Business Act), protegeix i diferencia les polítiques econòmiques i fiscals de les pimes, com també passa en molts països.
 • A més, a la CE estan separades les cúpules patronals de les grans empreses (Business Europe) i de les pimes (UEAPME, on PIMEC ocupa una vicepresidència) . La mateixa separació es dóna als EUA. Creiem que també s’ha de donar aquí.  

PER QUÈ?

 • En el seu últim informe de juny 2015, l’FMI ha subratllat la necessitat de reforçar la millora de la competitivitat de les pimes per generar un creixement a llarg termini més inclusiu, un creixement que augmenti les possibilitats d'ocupació, especialment entre els joves.

Per aconseguir aquesta competitivitat caldrà una bona defensacontra totes les restriccions que obstaculitzen el creixement de les pimes. I per aconseguir-ho convé una representació separada perquè són molts i d’impacte els àmbits en què sorgeixen interessos contraposats. Alguns exemples que demostren aquesta conveniència són aquests:

- Avantprojecte de la nova Llei de contractació pública: Com ha quedat demostrat i ha tingut transcendència mediàtica, la representació de les grans empreses ha intentat barrar el pas i ha esmenat pràcticament en la seva totalitat l’avantprojecte de llei de contractació pública en tots aquells punts que afavorien la participació de les pimes, punts que nosaltres havíem proposat i que estaven en línia amb les recomanacions europees. Les grans empreses no volen perdre el monopoli que sempre han tingut i no volen lots de menys dimensió, pagaments directes als proveïdors, menys burocràcia, aspectes que sí que interessen a les pimes que volen accedir a la contractació.  

Ens agradaria veure les altres patronals defensant aquestes opcions per a les pimes, però no és així. Continuarem nosaltres aquesta defensa i esperem que la Llei acabi tenint en compte les opcions de les pimes

  Morositat: Potser és el cas més visual i important d’abús de domini i/o posició de domini. Dades oficials demostren com moltes grans empreses paguen fins a 500 dies a les pimes proveïdores quan estan cobrant a 60 dies de les administracions públiques. En aquest cas concret, PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) ens trobem amb interessos confrontats amb Foment/CEOE/Cepyme, on dominen les grans empreses i es silencia aquesta abusiva situació que mata moltes pimes per no poder finançar aquests llargs terminis de pagament o que els impedeix créixer en dimensió. Continuarem la nostra acció per reduir aquests abusos i fer realitat un règim sancionador i un observatori de la morositat.  

- Fiscalitat: Impost de Societats molt més baix per a les grans empreses que per a les pimes (7,3 i 16%, respectivament, l’any passat!). La fiscalitat d’aquest país hauria d’estar pensada en clau de pimes i no per a les grans empreses, com precisament ara “prometen” els líders polítics amb vista a les eleccions del 20D. Nosaltres continuarem insistint perquè hi hagi una doble fiscalitat .

- Simplificació administrativa: La complexitat administrativa i la profusió de tot tipus de normatives la gestionen bé i, fins i tot, la promouen les grans empreses, però fa de mal gestionar per part de les pimes. Hem pogut col·laborar amb el govern català per reduir traves administratives i  continuarem treballant en aquesta direcció.

- Energia: El cost energètic a Espanya és més alt que a altres països, però ho és més per a les pimes que per a les grans empreses. Algú ha de defensar que s’elimini aquest greuge comparatiu envers les pimes, que els resta competitivitat; també seguirem demanant la supressió de l’impost de l’autoconsum.

QUÈ CAL FER?

 • “Cal fer evolucionar el concepte històric i inamovible de la CEOE-CEPYME, en bé de tots”. Va ser una “oportuna creació en el moment de la transició”, però ara cal un nou model de patronals que faci evolucionar l’actual i respongui als nous reptes.  
 • Amb CEPYME veuríem bé un acord si un dia aquesta organització assoleix una  independència econòmica i representativa.
 • A Catalunya tenim, des de fa 30 anys, dues cúpules patronals, per a les grans i petites. Això no es dóna a la resta de comunitats, exceptuant Balears, i pensem que seria positiu que aquest model separat es fes  extensiu a la resta de comunitats.
 • La manca d’entesa actual per la representativitat de les dues patronals cúpula catalanes és conseqüència d’una decisió molt injusta, presa en temps de mandat del president Pujol, que va perjudicar molt PIMEC quan fa gairebé 20 anys, i de forma no justificada i provisional, com se’ns va dir, es va atorgar un 25% a PIMEC i un 75% a Foment, malgrat que les pimes representen el 99% de les empreses i el 70% de l’ocupació a Catalunya. Avui, gràcies a les reclamacions judicials que PIMEC es va veure obligada a posar, s’ha acabat amb aquesta injustícia i la representativitat es reparteix al 50 i 50%, pendent de fer-se una medició de la representativitat de les dues institucions i també s´ha anul·lat la major representativitat de Fepime.
 • Aquests canvis no es poden relacionar amb la situació política que vivim, cosa que es pot comprovar amb les sentències i informes jurídics que donen la raó a PIMEC, com en el cas de l’AIC i de l’anul·lació de la major representativitat de Fepime.
 • L’intent de Foment de fer de Fepime una cúpula patronal sense tenir cap representativitat i només per un error administratiu (silenci administratiu),   on l’administració no va donar resposta negativa als 6 mesos legals sinó als 8 mesos), i que ara s’ha rectificat, va ser molt poc seriós, una burla. Aquest intent ha perjudicat la imatge de les patronals i ens va obligar a denunciar l’anomalia. La Generalitat ha comprovat que no tenia aquesta representativitat i ha procedit a anul·lar-la. No hem tingut converses amb ells, amb Fepime, sempre han estat amb Foment.  
 • Malgrat la impossibilitat d’un acord amb Foment o altres organitzacions no independents, PIMEC es mostra disposada a treballar per la unitat d’acció dels empresaris quan hi hagi coincidència d’interessos, en un moment de canvis econòmics, polítics i socials en què, més que mai, serà fonamental que s’escolti la veu de les pimes, com molts reconeixen, les que creen la riquesa del país. Allarguem la mà per treballar plegats, per defensar amb fermesa les empreses, pel bé del nostre teixit productiu i del conjunt dels ciutadans, que és, al cap i a la fi, el que ens ha de moure a tots.
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.