JARC i PIMEC Agroalimentària reclamen que la revisió cadastral de les finques rústiques no perjudiqui encara més l’activitat del sector primari

• L’augment és degut a les revisions cadastrals, en què es valora les construccions agràries sobre sòl rústic de forma desmesurada.

Barcelona, 26 de febrer del 2016. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ja fa temps que adverteix dels augments desproporcionats en els rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de les finques rústiques a nombrosos municipis catalans. A instància de JARC, la sectorial PIMEC Agroalimentària ha estudiat el problema i se suma a la reclamació de què es modifiqui l’actual marc i es minimitzi l’efecte sobre les explotacions.

Els augments són deguts a la revisió dels valors cadastrals de les parcel·les en sòl rústic amb construccions agràries en diferents municipis catalans. En alguns, aquesta revisió ja és un fet, mentre en d’altres és en curs o es preveu que s’iniciï.

La revisió dels valors cadastrals i l’augment conseqüent de l’IBI afecta construccions a explotacions agropecuàries, com granges, dipòsits o magatzems, entre d’altres. Els augments del valor cadastral poden ser exagerats i s’ha comprovat com arriben en alguns casos a nivells de 10 o més cops del valor previ. El nou valor cadastral, base per al càlcul de l’IBI, fa que la factura fiscal es vegi molt incrementada i esdevingui prohibitiva, segons han manifestat empresaris afectats. 

Tant JARC com PIMEC Agroalimentària rebutgen aquests augments sobtats i desproporcionats en un impost com és l’IBI, no relacionat amb la renda o ingrés que s’obté de l’explotació. Per tant, les entitats reclamen que la revisió cadastral en curs no perjudiqui encara més un sector que està patint una davallada dramàtica en la renda agrària i en el nombre d’explotacions als darrers anys.

De manera immediata, JARC i PIMEC Agroalimentària demanen la paralització de les revisions cadastrals per a revisar-ne el marc d’aplicació, i l’ús per part dels ajuntaments dels coeficients mínims de càlcul (d’un interval entre 0,3 i 0,9) i les bonificacions que preveu la Llei. JARC també està informant els socis de municipis que es troben en procés de revisió de la importància de presentar al·legacions a la valoració que fa el Cadastre, ja que el valor definitiu serà el que determini l’import que hauran de satisfer en impostos com l’IBI.

El president de JARC, Francesc Boronat, ha manifestat que "amb la major part del sector agrari rebent preus pels productes sota el cost de producció, i l'augment  constant dels costos de factors productius com l’energia, és inadmissible que les explotacions agropecuàries pateixin ara una pujada desproporcionada i sobtada de la factura fiscal".

JARC i PIMEC Agroalimentària confien en què la necessitat recaptatòria de les administracions públiques no acabi d’enfonsar encara més un sector cabdal per a la cohesió territorial, la igualtat social i el progrés del país.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.