Els costos laborals a Europa creixen tres cops més que a l’Estat espanyol

Valoració de PIMEC sobre els costos laborals a la Unió Europea La patronal valora positivament la moderació dels costos laborals en comparació a la resta de països de la Unió Europea

Barcelona, 30 de març de 2015. Els costos laborals totals per hora efectivament treballada, se situen de mitjana en 21,3 € a Espanya, un +0,4% més que l’any anterior i un +9,8% més que al 2008. Per altra banda, al conjunt de la Unió Europea, el cost laboral total per hora efectiva, se situa en 24,6 €, després d’un augment interanual del +1,4% i un increment del +14,4% respecte l’any 2008.

El cost salarial per hora efectiva de treball, es situa en 21,3€ a Espanya (+0,4% respecte a l’any 2013) i en 24,6€ al conjunt de l’Unió Europa (variació anual del 1,4%). Aquest fet suposa que d’ençà de l’inici de la crisi econòmica, els costos laborals han augmentat a Espanya en un 9,8%, mentre que al conjunt de la Unió Europea, aquests s’han vist augmentats en un 14,4%.

En quant als grans sectors econòmics, la indústria és on els costos són majors de mitjana a Espanya (23,5€ l’hora efectiva), seguida de la construcció (20,8€ l’hora efectiva) i els serveis (20,2€ l’hora efectiva). Pel que fa al conjunt de la Unió Europea, el cost per hora efectiva de treball a la indústria, es situa en 25,5€ l’hora efectiva de treball, seguit del sector serveis amb (24,3€ l’hora efectiva) i la construcció (22€ l’hora efectiva).

Pel que fa als diferents components del costos no laborals, aquests representen un 26% del total dels costos per hora efectiva de treball a Espanya i d’un 24,4% pel que fa al conjunt de la Unió Europea.

PIMEC valora positivament la moderació dels costos laborals en comparació a la resta de països de la Unió Europea, donat que incrementa la nostra competitivitat, desprès d’anys de pèrdua continuada. Lamenta que no s’hagin reduït els costos per cotitzacions a la Seguretat Social, ja que impulsarien la contractació.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.