Catalunya és la comunitat amb la menor proporció d’empleats públics

Extremadura és la comunitat amb major proporció, amb un 25,5%, seguida d’Andalusia, Castella i Lleó, Castella la Manxa i Aragó. L’ocupació pública a Catalunya s’ha reduït un 1,1% en els últims cinc anys. Les tres comarques amb major proporció de treballadors de l’administració local són la Vall d’Aran, Alta Ribagorça i Baix Camp, mentre que on aquests ratis són menors és al Pla de l’Estany, Vallès Occidental i la Garrotxa. 

 

Barcelona, 8 de setembre de 2015. PIMEC constata en el seu darrer informe “Empleats públics a Catalunya i Espanya 2008-2015” que l’ocupació pública a Catalunya s’ha reduït en els últims cinc anys per adaptar-se a la nova conjuntura. Al gener de 2015, a Catalunya hi havia 301.145 assalariats del sector públic, una xifra un 1,1% inferior al 2010 i que representa l’11,8% del total de treballadors públics de l’Estat.

Els empleats públics a Catalunya es distribueixen entre Administració central (9,0%), Administració autonòmica (54,7%), Administració local (28,1%) i Universitats (8,2%). Aquesta estructura és diferent de la de la resta de l’Estat pel menor pes dels treballadors dependents de l’Administració central.

Ocupació pública per comunitats autònomes

Catalunya també és un cas diferenciat si relacionem el nombre de treballadors públics amb els habitants i la població ocupada total, ja que és la comunitat autònoma amb menor pes en ambdós casos. Aquest fet s’explica, en part, pel paper de la concertació, especialment en els àmbits educatiu i sanitari, una col·laboració público-privada que es valora positivament en termes d’eficiència.

Es constata que Catalunya és la comunitat autònoma amb un menor pes de l’ocupació pública (10,0%), seguida de les Illes Balears, Comunitat Valenciana, Navarra, La Rioja i País Basc. Al cantó contrari trobem Extremadura, amb un 25,5% de la població ocupada treballant al sector públic, seguida d’Andalusia, Castella i Lleó, Castella la Manxa i Aragó.

Pel que fa als empleats de la Generalitat, al 2014 hi havia 200.922 treballadors, xifra pràcticament idèntica al 2008. Destaquen pel seu pes ensenyament i salut, que sumen gairebé el 70%. Pel que fa a la seva vinculació laboral, una mica més de la meitat d’aquests treballadors són funcionaris, un 26% laborals indefinits i un 13% interins.

L’administració local compta amb 90.183 empleats. Territorialment, si els relacionem amb la població que serveixen i amb el conjunt d’ocupats, les tres comarques amb major proporció de treballadors públics són la Vall d’Aran, Alta Ribagorça i Baix Camp, mentre que on aquests ratis són menors és al Pla de l’Estany, Vallès Occidental i la Garrotxa.

L’Observatori de la pime de PIMEC segueix i analitza de manera periòdica el nombre d’empleats públics a Catalunya i a Espanya. L’Informe PIMEC 8/2015 n’és la darrera actualització i, com a novetat, recull informació específica relativa als empleats en l’administració local a Catalunya, en aquest cas amb detall a nivell comarcal.