2003

A.J.A.C. S.C.C.L. és un grup de detallistes del sector de les joguines que es va constituir com a tal l'any 1988. JAC, nom comercial amb què és conegut el grup, actua únicament a Catalunya i les Illes Balears. Des de la seva creació, el grup ha experimentat un creixement progressiu tant pel que respecta al nombre d’associats com als punts de venda, i actualment està format per 37 associats que representen uns 95 establiments repartits per tota l’àrea geogràfica.

L'any 2000, JAC va començar a crear marques de producte propi, que de mica en mica s'han anat consolidant dins el mercat i que representen una part molt important de la seva oferta.  La patronal PIMEC els va guardonar amb el premi ala Qualitat Lingüística l’any 2003.