Dimensions de la comunicació empresarial

L'èxit d'una empresa depèn menys de l'esforç publicitari i més de l'enfocament integral de la comunicació estratègica. Per això mateix la comunicació ha de tenir en compte tots els àmbits de l’empresa. Cal entendre i aplicar un enfocament integral i no només centrant o reduint la comunicació de l'empresa a una de les seves parts.

  • Comunicació corporativa: l’empresa emet un missatge per transmetre’l o comunicar al públic què és l’empresa.
  • Comunicació externa: comunicació comercial pura, l’objectiu és actuar sobre la imatge i la possibilitat de venda de les marques que crea l’empresa.
  • Comunicació interna: se centra en el capital humà, per implicar-lo en el projecte empresarial i crear un bon clima, i contribueix a enfortir la cultura corporativa.
  • Comunicació de crisi: pretén evitar els possibles danys que poden sorgir en les empreses i anticipar solucions al perjudici ocasionat.
  • Relacions públiques: aconseguir que l’empresa tingui una imatge positiva i un reconeixement en la societat.  
  • RSC (RSE o ESR): política que afecta de manera global totes les àrees de negoci de l’empresa i l’essència de la qual és el compromís ètic.

Cadascuna de les àrees de comunicació identificades són fonamentals per a la consecució dels resultats de l'empresa; i la seva coordinació es realitza sota la direcció de comunicació, màxim responsable de la comunicació general de l'empresa.

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.