Indicadors Econòmics

Resum mensual d'indicadors

20 març 2017

Empresa

27 març 2017
06 març 2017
08 febrer 2017
01 febrer 2017
10 juny 2016

Finançament

01 març 2017

Innovació

28 desembre 2016
07 octubre 2016

IPC

Mercat de treball

20 març 2017
20 març 2017
15 març 2017
15 març 2017

Producció i inversió

20 març 2017
20 març 2017
01 març 2017
19 desembre 2016

Sector exterior

28 març 2017
20 març 2017
06 març 2017
04 gener 2017
22 novembre 2016