L'Anuari de la pime catalana 2023 presenta els resultats de la quantificació de l’aportació de la pime al quadre macroeconòmic català en termes de nombre d’empreses, nombre d’ocupats i generació de VAB, la qual cosa constitueix una aportació valuosa al coneixement de la nostra economia.
 
És una eina per a entendre millor tant la realitat econòmica i financera del món de la pime, com la seva contribució al conjunt de l’economia catalana.
 
Els càlculs d'aquesta edició, que corresponen a l’any 2021, expliquen l'exercici de recuperació parcial després de la caiguda general de l’activitat provocada per les mesures que es van prendre, tant en l’àmbit global com local, per a contenir els efectes de la pandèmia de la Covid-19.

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.