L’Anuari de la pime 2022, el qual recull dades relatives al 2020, un any excepcional per raó de la pandèmia, dona un detall molt ampli de les xifres econòmiques i financeres de la pime catalana. En aquesta ocasió, les dades descansen en una mostra de 84.781 empreses.

El document també fa una estimació de la contribució de la pime a l’economia catalana, aportant dades relatives a empreses, ocupats i valor afegit, amb un detall exhaustiu per 17 activitats diferenciades i 3 nivells de dimensió: micro, petita i mitjana emspresa. 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.