Registre d'usuari

L'Anuari de la pime 2017 ofereix informació relativa al període 2011-2015 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

El capítol monogràfic d’enguany analitza l’estructura de balanç de les pimes i les seves ràtios financeres per al període que va de l’any 2000 al 2015, tot permetent comparar entorns econòmics tan diferenciats com són l’etapa d’expansió, l’etapa de crisi i la de recuperació.

L'Anuari de la pime 2016 ofereix informació relativa al període 2010-2014 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza els terminis de cobrament de la pime catalana.

L'Anuari de la pime 2015 ofereix informació relativa al període 2009-2013 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza el perfil de la pime manufacturera en funció de la seva intensitat tecnològica.

L'Anuari de la pime 2014 ofereix informació relativa al període 2008-2012 amb el nivell de desagregació  habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza la pime exportadora i el sector exterior català, actualitzant i ampliant l'estudi de l'any anterior.

L'Anuari de la pime 2013 ofereix informació relativa al període 2007-2011 amb el nivell de desagregació  habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza la pime exportadora i el sector exterior català.

L'Anuari de la pime 2012 ofereix informació relativa al període 2006-2010 amb el nivell de desagregació  habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza les dades bàsiques de l'emprenedoria a Catalunya i a Espanya.

L'Anuari de la pime 2011 ofereix informació relativa al període 2005-2009 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza el nivell de capitalització de la pime.

L'Anuari de la pime 2010 ofereix informació relativa al període 2004-2008 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any fa una descripció comparativa de la pime a Catalunya i a Espanya.

L'Anuari de la pime 2009 ofereix informació relativa al període 2003-2007 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any fa una descripció comparativa de la pime a Catalunya i la UE-15.

L'Anuari de la pime 2008 ofereix informació relativa al període 2002-2006 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any fa una descripció comparativa de la pime a Catalunya i Japó.