Anuaris

L’Anuari de la pime 2019 dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 82.061 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2017, el darrer any disponible.

El capítol monogràfic d'enguany analitza l'exportació, un aspecte de la nostra economia que guanya importància any rere any. L’anàlisi contempla, per una banda, el comportament exportador del conjunt d’empreses en el període 2014-2018, i, per l’altra, l’evolució recent del nombre de pimes exportadores i una comparativa de productivitat, rendibilitat i altres aspectes entre pimes exportadores i no exportadores.

 

L’Anuari de la pime 2018 dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 74.588 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2016, el darrer any disponible.

El capítol monogràfic d’enguany analitza la dimensió i el dinamisme empresarial de la indústria catalana en el període 2003-2015. El treball fa unes propostes destacables quant al sistema de mesura del creixement empresarial i identifica variables que permeten entendre les diferents dinàmiques de creixement en un sector tan crític com és el de la indústria.

 

L'Anuari de la pime 2017 ofereix informació relativa al període 2011-2015 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

El capítol monogràfic d’enguany analitza l’estructura de balanç de les pimes i les seves ràtios financeres per al període que va de l’any 2000 al 2015, tot permetent comparar entorns econòmics tan diferenciats com són l’etapa d’expansió, l’etapa de crisi i la de recuperació.

L'Anuari de la pime 2016 ofereix informació relativa al període 2010-2014 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza els terminis de cobrament de la pime catalana.

L'Anuari de la pime 2015 ofereix informació relativa al període 2009-2013 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza el perfil de la pime manufacturera en funció de la seva intensitat tecnològica.

L'Anuari de la pime 2014 ofereix informació relativa al període 2008-2012 amb el nivell de desagregació  habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza la pime exportadora i el sector exterior català, actualitzant i ampliant l'estudi de l'any anterior.

L'Anuari de la pime 2013 ofereix informació relativa al període 2007-2011 amb el nivell de desagregació  habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza la pime exportadora i el sector exterior català.

L'Anuari de la pime 2012 ofereix informació relativa al període 2006-2010 amb el nivell de desagregació  habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza les dades bàsiques de l'emprenedoria a Catalunya i a Espanya.

L'Anuari de la pime 2011 ofereix informació relativa al període 2005-2009 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any analitza el nivell de capitalització de la pime.

L'Anuari de la pime 2010 ofereix informació relativa al període 2004-2008 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori.

En quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la pime catalana, aquest any fa una descripció comparativa de la pime a Catalunya i a Espanya.