PIMEC Turisme

PIMEC Turisme

PIMEC Turisme és una sectorial de la patronal que representa 15.092 empreses i associacions que exerceixen la seva activitat en el sector turístic, sector que representa més de l'11% del PIB i un 14% del total ocupació de Catalunya. Es tracta d’un sector cabdal de l’economia catalana i és per això que des de PIMEC es posen esforços per a que les administracions públiques reconeguin la importància del sector i actuïn en conseqüència, reduint-ne els obstacles i contribuint a millorar la rendibilitat econòmica i financera de les empreses que s’hi dediquen.

Amb aquest objectiu, PIMEC Turisme aglutina al seu si els professionals i les associacions d’empresaris del sector dels allotjaments, restauració, espais visitables i turisme actiu de Catalunya. Es treballa per la competitivitat de les empreses i per assolir un turisme de qualitat per a Catalunya.

En aquest sentit, la patronal, dins el seu pla estratègic de desenvolupament, lidera i coordina, d'una manera oberta, seriosa i compromesa, una agrupació sectorial que reforci les actuacions de cadascuna de les entitats membres i aprofiti les sinergies entre elles. PIMEC Turisme promou una taula de treball oberta a tots els sectors i subsectors que participen en l'activitat turística.

 

Els objectius de PIMEC Turisme són els següents:

 • Treballar activament per fer front als canvis estructurals necessaris per adaptar el sector a un món que canvia de forma accelerada i, en especial a partir de la pandèmia.
 • Vetllar pel compliment dels objectius fixats pels FONS NEXT GENERATION EU i que aquests realment arribin a destí de la forma més eficient.
 • Agrupar interessos d'empreses del sector per dur a terme accions de representació, tant a l'àmbit institucional com a mitjans de comunicació.
 • El Turisme és el sector més transversal: cultura, agroalimentació, comunicacions, infraestructures, digitalització, treball, salut. Cal interactuar decididament amb totes les Conselleries.
 • Interactuar amb les Sectorials i Comissions existents a la Patronal, creant sinèrgies de treball per arribar a objectius comuns.
 • Elaborar propostes per millorar la competitivitat, el desenvolupament, l'eficiència i la rendibilitat del sector turístic.
 • Cal aprofitar els beneficis del turisme per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS i portar a la pràctica l'agenda de desenvolupament posterior a 2015, i fer-ne partícip al sector, aliè molts cops a aquesta situació.
 • Observar les polítiques del sector turístic català, espanyol i europeu per tal de buscar oportunitats de millora.
 • Intervenir i influir amb caràcter previ en l'elaboració de projectes normatius.
 • Crear un Think Tank del sector turístic amb els principals actors del sector (empresaris, acadèmics...). Des de Pimec Turisme ens proposem fer propostes efectives al Govern.
 • Elaborar estudis d'àmbit sectorial per conèixer la realitat del sector i proposar mesures concretes per millorar-la.
 • Recollir problemàtiques locals per fer-ne l'anàlisi i estructurar una defensa comuna i coordinada.
 • Crear comissions tècniques de treball per estudiar temàtiques concretes.
 • Representar un canal de comunicació constant amb els associats i amb l'Administració, per tal de mantenir-se al corrent de les novetats i iniciatives del sector.

 

Contacte: turisme@pimec.net  Tel. 93 496 45 00 

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.