PIMEC Tèxtil i Moda

PIMEC Tèxtil Moda

PIMEC Tèxtil i Moda és una organització sectorial de caire socioempresarial que té com a objectiu que les empreses aportin prosperitat al territori i siguin generadores d'ocupació i de riquesa. 

Aglutina les micro, petites i mitjanes empreses catalanes que es dediquen a la fabricació de roba teixida, de cuir i de pell,les empreses de filatura i les que produeixen teixits i acabats, articles tèxtils per a la llar, articles de llenceria i de gènere de punt.

En línia amb l'estratègia de PIMEC, la nostra sectorial tèxtil i moda té la missió d'impulsar les propostes de la patronal en el sector de la moda i de la creativitat.

Els objectius de PIMEC Tèxtil i Moda

Els objectius de PIMEC Tèxtil i Moda es resumeixen en els següents punts:

  • Reunir sota una entitat sectorial el màxim d’empreses amb uns interessos comuns.

  • Presentar una proposta sectorial única davant les institucions i l’administració que ajudi a millorar la competitivitat, el desenvolupament, l’eficiència, la rendibilitat, la internacionalització i la dinamització de l’emprenedoria del sector.

  • Intervenir i influir amb caràcter previ en l’elaboració dels projectes normatius que puguin afectar el sector.

  • Facilitar la regeneració del sector, la consolidació i la seva representativitat en els òrgans econòmics del país.