PIMEC Metall

PIMEC Metall

El sector del metall és un dels pilars fonamentals de la nostra indústria i un dels motors per al creixement de l'economia del país. Sabem que necessita valer la seva veu per incrementar la representativitat, rendibilitat i projecció, perquè és un sector molt atomitzat a causa de l'ampli ventall de subsectors inclosos i del gran nombre de pimes involucrades. 

El novembre de 2004 es va constituir la sectorial PIMEC Metall, amb la ferma voluntat d’aplegar les inquietuds i necessitats dels empresaris del sector del metall i donar respostes concretes a la problemàtica específica d’una indústria cabdal dins el teixit empresarial català.

Des d’aleshores, sota el paraigua de PIMEC com a associació empresarial més representativa de Catalunya i com a interlocutor vàlid i reconegut per l’Administració, hem treballat dia a dia per tal que la taula de la sectorial es consolidi com un fòrum de debat i un punt de creació de sinergies, des del qual aglutinar i transmetre el pols del sector.

Els objectius de PIMEC Metall

  • Mantenir la solidesa adquirida com a punt de referència del sector i com a centre bidireccional des del qual rebre les preocupacions que afecten als empresaris i donar-hi la solució més adequada. 
  • Seguir treballant per millorar la nostra tasca institucional, estrenyent les relacions amb les diferents conselleries, departaments i institucions
  • Vetlla per tal que el marc normatiu que afecta les nostres pimes sigui el més coherent possible, procurant que l'Administració ens escolti i ens tingui en compte. 
  • Dotar la sectorial de més funcionalitat efectiva, per tal que tots aquells que en formen part, i també els que volen entrar-hi, vegin representats els seus interessos i reflectides les seves necessitats. 

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

 

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.