PIMEC Logística - Clúster Logístic de Catalunya

PIMEC Logística - Clúster Logístic de Catalunya

PIMEC Logística - Clúster Logístic de Catalunya neix el 2014 amb una doble intenció. Per una banda, pretén actuar com altaveu patronal d’un sector ampli, tradicionalment representat de manera molt limitada a través d’organitzacions del món del transport exclusivament. Per una altra banda, PIMEC Logística-Clúster Logístic de Catalunya neix amb l’objectiu d’alinear estratègies i sumar esforços per potenciar i optimitzar l’activitat industrial a les pimes i contribuir a la millora de la seva competitivitat mitjançant la vertebració, dinamització i modernització de la logística i de la cadena de subministrament.

 

PIMEC Logística - Clúster Logístic de Catalunya entén la logística des d'un punt de vista més ampli del que tradicionalment s’entenia i inclou totes les activitats realitzades en una organització, i entre organitzacions, que influeixen o estan relacionades amb el flux de materials i d'informació. La sectorial aspira a esdevenir la referència del sector logístic català en sentit ampli, incloent-hi un ampli ventall d’activitats més enllà del transport i l’emmagatzematge. Aproximadament el 14% del PIB català podria estar inclòs dins d’aquesta definició més àmplia.

 

Els objectius de PIMEC Logística - Clúster Logístic de Catalunya són els següents:

 

  • Fomentar l’intercanvi empresarial i professional entre els socis.
  • Incrementar la competitivitat de les empreses del sector de la logística i cadena de subministrament a Catalunya, així com afavorir la seva cooperació.
  • Representar el sector davant de les entitats governamentals, administracions o organismes pel desenvolupament de projectes relacionats amb la logística i les cadenes de subministrament.
  • Esdevenir interlocutor de les administracions públiques i altres agents socials en la planificació de polítiques i accions en aquest àmbit.
  • Aconseguir major participació de les empreses en projectes d’implantació logística i contribuir a la modernització de les mateixes.
  • Reforçar el sector logístic, aplegar sinèrgies comunes i aconseguir una projecció i visibilitat supra-regional i internacional de les empreses del sector, especialment de les empreses associades al clúster.
  • Promoure la formació de Recursos Humans i fomentar l’emprenedoria en el sector de la logística.
  • Esdevenir “agent de canvi”, identificant noves tendències, tecnologies i sistemes que permetin millorar la logística de les empreses i difondre’n l’ús per tal de contribuir a la competitivitat de les pimes en un factor de cost important.

 

Contacte: info@clusterlogistic.org  Tel. 93 496 45 00 

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

Documents descarregables: 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.