PIMEC Formació i Ocupació

PIMEC Formació i Ocupació

El sector de la formació i de la qualificació professional està en constant canvi i evolució. Donem tot el suport estratègic i operatiu a un sector cabdal per a l'economia i la ocupació. 

El mes de desembre de 2012 es va constituir PIMEC Formació i Ocupació, amb la missió d’aglutinar empreses que tinguin com a activitat el desenvolupament de formació professional i serveis ocupacionals com ara, entre d’altres, l’orientació o la inserció professional.

Aquesta missió es complementa i troba cabuda dins de PIMEC perquè, com a organització empresarial més representativa de Catalunya, participa en els diferents òrgans de gestió i consulta vinculats al sistema de formació i qualificació professional, la formació contínua i el desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació.

En aquest sentit, PIMEC escoltarà i tindrà en compte les propostes de la sectorial en matèria de configuració del Sistema de Formació i Qualificació Professional i del Sistema d’Ocupació de Catalunya, integrant-les en els seus posicionaments sempre que sigui possible i coherent, sobre la base de la seva funció de defensa dels interessos dels empresaris i empresàries autònoms, les micro i les pimes catalanes.

Els objectius de PIMEC Formació i Ocupació

PIMEC Formació i Ocupació vol esdevenir el referent davant les administracions competents per tal de:

  • Poder incidir en el model i la configuració del Sistema de Formació i Qualificació Professional i de les Polítiques Actives d’Ocupació.
  • Promoure la col·laboració publicoprivada.

També vol desenvolupar una tasca específica d’acompanyament a les empreses del sector per ajudar-les a adaptar-se als nous requeriments del mercat, derivats tant de la contracció de la demanda com dels canvis en el model de proveïment de serveis que implementarà l’administració.

Un tercer objectiu s’alinea amb la necessitat d’apropar al teixit productiu català, especialment a les pimes, les possibilitats i oportunitats que genera la formació i la qualificació professional i, al seu torn, recollir les percepcions del teixit empresarial vers el sector i les seves necessitats en la matèria.

Des de la seva constitució, la sectorial ha participat activament en iniciatives tan rellevants com les noves lleis de la formació professional i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a més d’incidir en diferents normatives d’àmbit estatal.

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

 

 

També et pot interessar

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.