PIMEC Agroalimentària

PIMEC Agroalimentària

PIMEC Agroalimentària és l'organització sectorial de PIMEC que representa les empreses i associacions que exerceixen la seva activitat dins del sector agroalimentari. 

Com un dels sectors d’activitat més importants dins l’economia catalana, la sectorial PIMEC Agroalimentària va ser creada formalment el 2009. A l’empara de PIMEC, com a organització empresarial més representativa, aquesta sectorial defensa les pimes del sector, obrint noves vies d’interlocució amb l’Administració i vetllant per tal que el dia a dia de les empreses sigui al més viable possible.

La sectorial aglutina els interessos de diferents gremis i associacions que representen diverses baules de la cadena agroalimentària i la diversitat del sector, des dels pagesos i ramaders fins als processadors d’aliments.

Compta amb prop de 900 associats individuals que participen directament de la cadena de valor agroalimentària; a més, té socis col·lectius que representen unes 1.000 empreses addicionals i unes 7.000 persones físiquesentre autònoms i col·legiats. També manté una estreta col·laboració amb les organitzacions més importants del sector primari, que representen principalment agricultors, pesca i cooperatives. Aquesta àmplia representativitat i la proactivitat en totes les nostres actuacions ens han convertit en el principal interlocutor de les administracions en aspectes relatius a les pimes en temes agroalimentaris. 

Els objectius de PIMEC Agroalimentària

  • Consolidar la taula de la sectorial com un punt de referència del sector, des del qual unificar un discurs en defensa dels seus interessos, de manera que s'actuï davant les administracions amb una única veu en qüestions cabdals d'interès comú. 
  • Vetllem perquè el marc normatiu que afecta les nostres pimes sigui el més coherent possible, procurant que l'Administració ens escolti, ens tingui en compte i, en conseqüència, reguli tenint em compte les petites explotacions i negocis.
  • Incrementar la presència als mitjans per reforçar la veu dels empresaris.
  • Incrementar el nombre d'empresaris i associacions a la Comissió Executiva.
  • Reforçar l'activitat internacional, principalment trobant sinergies amb els departaments de PIMEC i amb PRODECA. 
  • Incrementar la relació de col·laboració amb altres organitzacions del sector.
  • Representar, assessorar i donar suport a les pimes del sector agroalimentari en tots els temes que ho requereixin.

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.