PIMEC sectores

Sectors

PIMEC es defineix com una organització empresarial multisectorial, que comprèn tots els sectors i activitats on són presents les pimes i autònoms. Les accions de representació i defensa que duu a terme PIMEC tenen una vocació transversal, i afecten qüestions generals que incideixen sobre tots o la majoria dels empresaris, amb independència del seu àmbit sectorial.

Malgrat això, PIMEC actua també en clau sectorial de diferents maneres. En primer lloc, els socis col·lectius de PIMEC, és a dir, els gremis i associacions que representen una determinada branca d’activitat, treballen conjuntament amb la patronal per defensar els seus interessos legítims. El gremi o associació aporta el coneixement del sector, mentre que PIMEC fa possible que tingui abast general i capacitat d’influència.

En segon lloc, PIMEC constitueix en el seu si organitzacions sectorials pròpies per motius molt concrets. Un d’ells és el d’aplegar gremis i associacions d’un determinat àmbit per tal de tenir més representativitat i coordinar accions d’interès comú envers les administracions o d’altres agents. Un altre objectiu és el d’atorgar, a través d’una sectorial de PIMEC, una articulació i visibilitat a un determinat sector, bé perquè està mancat d’organitzacions pròpies (gremis/associacions) o bé perquè aquestes no representen plenament la realitat o pluralitat d’aquell sector d’activitat. 

 

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.