Canal de denúncies

  • PIMEC posa en funcionament el seu canal de denúncies adaptat a la nova regulació amb la plataforma tecnològica CO-RESOL

PIMEC actualitza el canal de denúncies que ja va posar en marxa el gener de 2021 amb una eina web i app per facilitar un mitjà confidencial a qualsevol persona que vulgui comunicar, fins i tot de manera anònima, una infracció de la legislació vigent o de la normativa interna de l’entitat, i de la qual tingui coneixement.  

Per normativa interna s'entén el conjunt de codis, polítiques, procediments, instruccions, protocols, reglaments i manuals de PIMEC, entre d'altres, sent la norma màxima de compliment el Codi Ètic de l'entitat.  

Amb l'obertura d'aquesta via mantenim el nostre compromís no tan sols amb el compliment de la legalitat vigent, sinó també amb la promoció d'una veritable cultura ètica i d'integritat corporativa en la nostra activitat diària.    

Aquest canal està pensat per a ser utilitzat pels socis i sòcies de l’entitat, i pels seus treballadors i treballadores. També s’hi poden adreçar persones físiques o jurídiques coneixedores d’una irregularitat de què PIMEC sigui part, de manera directa o indirecta.

Així, qualsevol persona que treballi a PIMEC, o qualsevol soci i sòcia que tingui coneixement o indicis o sospites fonamentades que s’ha comès una irregularitat, podrà comunicar-ho per mitjà de l’eina tecnològica CO-RESOL (web), plataforma que està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. També està disponible en format app per mitjà del telèfon mòbil. 

La gestió d'aquest canal es farà a través del Comitè Ètic de PIMEC i mantindrà les garanties de màxima confidencialitat i anonimat de la persona denunciant i de la denunciada. 

El canal de denúncies de PIMEC és una eina de transparència que afavoreix la confiança de les persones i els grups d'interès en els mecanismes de què disposa l'entitat per garantir el compliment de la legalitat i dels principis i valors recollits al Codi Ètic, les polítiques aprovades i la resta de normativa interna.

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.