PIMEC transparència

Transparència

En l’actual context econòmic social, polític i econòmic del país, el dret dels ciutadans a la transparència de l’activitat pública i d’accés a la informació important és més determinant que mai. 
 
Seguint els valors de PIMEC d’independència, honestedat i transparència i donant compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, hem reunit en aquest espai tota la informació de caràcter econòmic, pressupostari i estadístic de l’entitat.
 

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.