Reglament de Règim Intern

Aquest apartat web s'està actualitzant. En els propers dies publicarem el reglament intern amb les darreres modificacions.