Propostes de projectes per al programa NGEU

Des de l'Oficina d'Ajuts i Subvencions de PIMEC, impulsem i liderem projectes mancomunats per atraure els fons europeus. 

La Cimera Europea del 17-21 juliol va aprovar un pressupost extraordinari de 750.000 milions €, conegut com a “Next Generation EU” (NGEU), per a finançar la recuperació de l’economia. Uns 140.000 milions € es destinaran a Espanya, la meitat en forma de préstecs i la resta com a transferències a fons perdut.

L’Oficina Econòmica de la Presidència del Govern de l’Estat s’encarregarà de redactar el Pla de Recuperació que Espanya hauria d’enviar a la Comissió Europea els propers mesos, en col·laboració amb les comunitats autònomes i altres administracions i agents socials. El Pla també hauria de definir els eixos i procediments per tal que les empreses puguin optar a aquests recursos.

La prioritat serà finançar projectes que millorin el potencial de creixement, la resiliència i la transformació de les empreses, orientant-les cap a la digitalització i la sostenibilitat. En aquest sentit, convé garantir que les pimes reben els recursos que els corresponen en funció del seu pes dins l’economia i l’ocupació (60-70%).

Com a agent social més representatiu de les pimes i dels autònoms a Catalunya, i única patronal de pimes independent i autònoma al conjunt de l’Estat, PIMEC està recollint del teixit empresarial un seguit de propostes de digitalització i sostenibilitat que podrien optar properament al finançament del NGEU.

PIMEC actua aquí com a agent divulgador de les oportunitats del NGEU i alhora identifica projectes que es puguin escalar a un nombre significatiu de pimes, de manera que rebin més atenció i recursos per part dels gestors del NGEU a l’Estat. A continuació fem una relació dels projectes que fins ara s’estan treballant, relacionant-los amb els eixos de la Guia que recentment ha publicat la Comissió Europea[1].

 

Nom del Projecte

Eix de la Guia de la Comissió Europea

Descripció

Teulades Verdes

Power-Up

Com a gestor d’una trentena de polígons industrials arreu de Catalunya, PIMEC promourà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades de les naus.

 

Aula virtual

Reskill & Upskill

L’ampli col·lectiu dels centres de formació preveu engegar aquesta iniciativa fonamental per a poder atendre la creixent demanda de classes virtuals i híbrides, transformant les seves aules.

 

Gimnàs virtual

Scale-Up

L’exercici físic continua sent un element essencial per a la nostra salut i afronta el repte de les activitats en línia. Es proposa aquí dotar els gimnasos dels instruments necessaris per a les classes híbrides. 

 

Identitat virtual per a Pimes

Modernise

Incorporació massiva de les pimes a la facturació electrònica i als registres en línia de factures com el Face B2B, per tal d’evolucionar cap a l’e-Government i alhora agilitzar els terminis de cobrament. 

 

Botiga virtual

Scale-Up

Millora de les prestacions i ampliació de la difusió de l’eina “La Compra” creada per PIMEC durant la pandèmia per a facilitar l’accés del petit comerç i les pimes a la venda en línia, sense dependre de les grans plataformes americanes i asiàtiques. 

 

Hidrogen i Granges sostenibles

Recharge & Refuel

Implantació d’una tecnologia innovadora de reciclatge dels purins de les granges catalanes per a generar hidrogen per als vehicles, incloent-hi el desplegament de la infraestructura de distribució del combustible. 

 

Gasolineres sostenibles

Recharge & Refuel

Instal·lació d'un innovador sistema d'absorció de vapors de benzina en unes 600 benzineres catalanes.

 

Plàstic a base d’arròs

Renovate 

Industrialització d’una tecnologia pionera desenvolupada a les Terres de l’Ebre per a l’ús de la clofolla d’arròs com a plàstic ecològic. 

 

 

Cadena de fred sostenible

Power-Up

Industrialització d'una tecnologia pionera que usa gel congelant per al transport de mercaderies en fred, sense necessitat d'energia elèctrica en els contenidors refrigerats (Reefer).

 

Ventilació i pintura anticovid-19

Renovate

Industrialització d'una pintura amb propietats antibacterianes i contra la Covid-19, així com creació del primer laboratori de qualitat de l'aire de tot Espanya, per investigar en sistemes de ventilació per prevenir la contaminació i la infecció.

 

Renovació edificis

Renovate

Pla ambiciós de renovació dels edificis  en col·laboració amb entitats locals i empreses de l’àmbit de la rehabilitació, els detalls del qual encara s’han de concretar. 

 

Més enllà d’aquests projectes concrets, PIMEC assessora individualment aquelles pimes que compten amb projectes d’inversió, orientant-les cap a instruments ja existents, sovint amb recursos europeus, com poden ser els crèdits ICO, les línies d’ICF-AVALIS, els recursos de CDTI o ENISA, el programa europeu Horizon 2020, etc.

Per últim, PIMEC també ha reclamat al Govern de l’Estat la posada en marxa d’un Instrument de Solvència per a PIMES (ISP), que substitueixi el malaguanyat Solvency Support Instrument (SSI) proposat inicialment per la Comissió Europea i descartat a la Cimera Europea del 17-21 juliol.

L’ISP hauria de reforçar les pimes amb injeccions de capital, préstecs participatius o instruments de deute convertible, amb l’aval de l’Estat i d’acord amb el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la UE.

PIMEC demana que el Govern de l’Estat articuli aquest fons amb una dotació mínima equivalent als 10.000 milions € ja previstos pel Fons de Solvència per a Empreses Estratègiques, creat el passat juliol i gestionat per la SEPI[1].

Una part d’aquests 10.000 milions € ja s’ha compromès en injeccions al capital de grans empreses com Globalia/Air Europa, Duro Felguera i Celsa[2]. No obstant això, les pimes no poden optar a aquest Fons, ja que les seves condicions preveuen un import mínim de 25 milions €. Per això, resulta imprescindible la creació de l’Instrument de Solvència per a Pimes (ISP).[1] Ordre PCM/679/2020, de 23 de juliol, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 21 de juliol de 2020, que estableix el funcionament del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques.

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.