Programes

Horizon 2020

És el programa de Recerca i Innovació més gran de la UE. És l’instrument financer que implementa la Unió en Innovació, una iniciativa d’Europa 2020, per tal d’aconseguir la competitivitat global d’Europa.

Entre d'altres oportunitats d'aquest programa, podríem destacar-ne 2 grans grups:

  1. SME INSTRUMENT: Projectes d’innovació propers a mercat, disruptius, liderats per una pime. Subvenció des del 70%
  2. Projectes de recerca en consorci europeu format per empreses i altres tipus d'entitats. Subvenció entre el 70 i el 100%

És el programa Europeu per a les petites i mitjanes Empreses, per tal de facilitar l’accés al finançament, donar suport a la internacionalització i a l’accés als mercats, crear un entorn favorable a la competitivitat i fomentar l’emprenedoria. Es un programa que reflexa la voluntat política de la Comissió de reconèixer el paper central de les pimes a l’economia de la UE. 

 


És el programa europeu per a l’ocupació i la innovació. És un instrument financer a nivell de la UE per promoure ocupació de qualitat i sostenible, garantint una protecció social digna.

És un instrument de la UE per promocionar el creixement, el treball i la competitivitat a traves de infraestructures seleccionades facilitar a nivell europeu. Es facilita la interacció entre administracions públiques, empreses i ciutadans. Dóna suport al desenvolupament de xarxes europees punteres, sostenibles i eficients. Està dividit en tres sectors bàsics: Energia, telecomunicacions i transport


Programa de suport als governs locals i regionals d’Europa per desenvolupar i entregar les millors polítiques. Es tracta de crear l’entorn i les oportunitats per cercar solucions intercanviables, aconseguint que els esforços en inversió, innovació i implementació generen un impacte integrat i sostenible. 


Programa europeu dels àmbits de la educació, formació, joves i l’esport, que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d’ajudar als nostres sistemes d’educació, formació i joventut per a impulsar intercanvis, recerca d’innovacions i bones pràctiques, suport a la reforma de polítiques, per assolir l’excel·lència en l’ensenyament, la recerca, en debat i promoció de l’esport i l’activitat física). 

És l’instrument financer que dóna suport als projectes arreu d’Europa relatius al medi ambient, conservació de la natura i acció climàtica. El principal objectiu de LIFE es contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la legislació i la política ambiental i climàtica de la UE mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu.