Com us ajudem

  • Valorant les possibilitats del vostre projecte i detectant les línies amb millor encaix

  • Trobant el vostre partner tecnològic més adient

  • Dissenyant i redactant el projecte enfocat a la línia detectada

  • Cercant els socis necessaris a nivell europeu (si s'escau)

  • Desenvolupant i gestionant administrativament el projecte

  • Realitzant la gestió econòmica i financera

  • Intermediant i representant l’empresa a escala europea

  • Reduint la burocràcia administrativa

  • Solucionant mancances idiomàtiques

  • I resolent tots els dubtes que tingueu

I us oferim un suport integral en matèria de finançament per la R+D+i: