I.D.E.A. – Internationalization and Digitalization European Approach

Durada: 01-02-2022 al 01-02-2024 (24 mesos) 

Iniciativa I.D.E.A.

El projecte respon a la necessitat de les pimes europees d’entrar, desenvolupar-se i romandre en els circuits empresarials internacionals fent front als reptes d’un mercat global. Les pimes requereixen personal qualificat per donar suport als processos d’internacionalització digital.

I.D.E.A. és una acció de rellevància europea capaç d’afavorir l’evolució de l’oferta de formació de l’EFP, generant impactes significatius en termes de foment de la innovació en l’EFP, i reforçant la capacitat d’innovació i la competitivitat.

El projecte aborda un tema d’àmbit transnacional, a través d’una estratègia de coelaboració de múltiples actors en un model de formació contínua.

 

Objectius

En línia amb les polítiques de la UE, es pretén crear una associació estratègica transnacional entre proveïdors d’FP i cambres de comerç/organitzacions empresarials per:

 1. Augmentar les habilitats de gestió empresarial digital i internacional dels treballadors de petites empreses a Eslovènia, Polònia, Itàlia, Espanya i Grècia per definir una planificació correcta i sostenible de la projecció empresarial digital i internacional.
 2. Alinear un grup de formadors i consultors per aplicar les directrius funcionals i així guiar, gràcies a la metodologia del coaching d’equips transformacionals, les pimes en la transformació digital.
 3. Crear i pilotar una oferta formativa europea, semipresencial, innovadora i d’acord amb les necessitats dels treballadors i de les empreses per millorar les seves oportunitats de desenvolupament en l’economia globalitzada.

 

Al llarg termini, I.D.E.A. té com a objectiu fomentar la innovació de l’EFP i nodrir la capacitat d’innovació i la competitivitat de la UE i els Estats membres.

Els principals èxits es trobaran relacionats amb el desenvolupament d’un enfocament sostenible, multidisciplinari, que faciliti la transferència de coneixements i els vincles entre la formació i l’empresa, reduint el desajust entre les competències generades pels sistemes de formació i les requerides pels sistemes de producció.

 

Resultats

Com a resultat del projecte es crearà un programa d’aprenentatge de negocis digitals i internacionals; es dissenyarà i desenvoluparà un programa de televisió educatiu conjuntament amb unes píndoles de formació interactives i ludificades; i per últim, s’elaboraran les pautes d’internacionalització digital.

 

Membres del projecte

La iniciativa es va posar en marxa al febrer del 2022 i durarà fins al 2024. Està cofinançada pel programa Erasmus +, de la Unió Europea.

Els membres del consorci són:

 • GZS CPU – Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje (Eslovènia) www.cpu.si
 • CONFORM – Consulenza Formazione e Management Societa Consortile a Responsabilita Limitata (Itàlia) www.conform.it
 • Paviasviluppo - Azienda Speciale Camera di Commercio I.A.A. Pavia (Itàlia) www.pv.camcom.it
 • Università Politecnica delle Marche (Italia) www.univpm.it
 • Pimec (Espanya) www.pimec.org
 • Cambra de Comerç Italiana – Barcelona (Espanya) www.camaraitaliana.com
 • Hellenic American Union (Grècia)  www.hau.gr
 • Centrum Badan nad Globalna Gospodarka (Polònia)
 • Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Eslovènia) www.upr.si

 

Organització que lidera el projecte:

Organitzacions participants en el projecte:

                     Centrum Badan nad Globalna Gospodarka  

 

Pàgina web del projecte

 

Vols saber més sobre el projecte? Demana’n més informació a pzaplana@pimec.org

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.