Craft and Smes VET-NET

Durada: Des de l’1/10/2019 fins al 30/9/2021

Resum del projecte:

Aquest projecte té la seva raó de ser en l’observació de dos fenòmens diferents:

Per una banda, constatem que el sistema europeu d’Educació i Formació Professional (EFP) té un important valor econòmic i social, que contribueix significativament a la consecució dels objectius d’Europa 2020. El sector de l’EFP segueix oferint, a tot Europa, oportunitats a les persones en edat de treballar per millorar i reciclar contínuament els seus coneixements; tanmateix, continua donant suport als alumnes per tal que tinguin un bon començament en la seva vida laboral i segueixin avançant en les seves carreres professionals.

Tot i així, aquest sector lluita en la majoria dels països de la UE contra la imatge que es projecta a la societat, i contra la percepció de baixa qualitat i perspectives de carrera no positives. Els esforços per augmentar la qualitat de l’oferta de l’EFP haurien de conduir a una millor imatge, a millors perspectives d’ocupació per a titulats, a la reducció dels desajustos de les qualificacions com el coll d’ampolla per al creixement i a l’augment de la competitivitat de l’economia en el seu conjunt.

D’altra banda, sabem que les pimes són la columna vertebral de l’economia de les societats europees, i proporcionen el 67% dels llocs de treball en la Unió Europea. Però aquestes han de fer front a grans reptes de digitalització i canvis tecnològics, de vegades difícils de dur a terme. La gran majoria de les pimes plantegen la falta de personal qualificat (escassetat de competències, mala gestió, baix nivell de formació de mà d’obra).

 

Objectius del projecte

Donat aquest context, l’objectiu principal és fomentar, mitjançant un procés ascendent i una visió global compartida, l’aprenentatge mutu, l’assessorament entre iguals, la creació de capacitats i l’intercanvi de millors pràctiques entre les pimes d’EFP i les xarxes de formació, fent-les més atractives, orientades a la carrera professional, innovadores, accessibles i flexibles.

A través d’un entorn d’aprenentatge virtual basat en la combinació de l’educació formal i informal, el projecte proposa un model innovador de “Comunitat de Pràctiques d’FP”.

 

Resultats

Els resultats del projecte inclouen escenaris innovadors per a l’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu, cursos formatius online per a proveïdors i professionals de l’EFP, i una avaluació transnacional de l’impacte de les activitats comunitàries.

 

Links d'interès

- Web oficial del projecte: https://www.vetnet-project.eu/

- Plataforma resultant del projecte (comunitat de bones pràctiques de FPO): https://www.vet-net.eu/platform/users/registration/

 

Membres del projecte

La iniciativa es va posar en marxa l’octubre de 2019 i va finalitzar el setembre del 2021 amb grans resultats. Està cofinançada pel programa Erasmus +, de la Unió Europea.

Els membres del consorci són:

 

Organització que lidera el projecte:

Organitzacions participants en el projecte:

            

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.